Ευρωπαϊκή Πίστη: Πραγματοποίησε μία σειρά από Ημερίδες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία ένα κύκλο έξι Ημερίδων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 17 Απριλίου έως και τις 7 Μαΐου και είχαν ως εισηγητή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Χ. Γεωργακόπουλο.
Στις συγκεκριμένες Ημερίδες συμμετείχαν όλοι οι Διευθυντές Πωλήσεων, Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθυντές Καταστημάτων από το Δίκτυο Πωλήσεων, αλλά και όλοι οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εσωτερικών Υπηρεσιών.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία εισήγηση εστιασμένη στο όραμα της εταιρίας και στους τρόπους υλοποίησης του. Ειδικότερα, ο κ. Χ. Γεωργακόπουλος, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την επιτυχημένη πορεία της Ευρωπαϊκής Πίστης τα τελευταία 37 έτη, «βιωματικά» παρακίνησε τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τους προσωπικούς τους στόχους και την προσωπική τους συμβολή στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη της εταιρίας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της ζωής τους και της προσωπικής τους ευημερίας.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση, θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της προσφοράς της προς την κοινωνία μέσω ενός άρτια εκπαιδευμένου Προσωπικού Πωλήσεων και Εσωτερικών Υπηρεσιών με υψηλή αίσθηση ευθύνης της αποστολής του.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ