Ευρωπαϊκή Πίστη: Το New York College στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, διευρύνοντας περαιτέρω το δίκτυο των συνεργαζόμενων με το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας επιχειρήσεων, προχώρησε πρόσφατα σε σημαντική συνεργασία με το New York College.

Η συνεργασία, εκτός από τις γνωστές δωρεάν παροχές στους κατόχους του προγράμματος (προστασία της οικογένειας του κατόχου αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και επιστροφή ασφαλίστρων σε κάθε συμβόλαιο στην Ευρωπαϊκή Πίστη ανάλογα με τις αγορές του), έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. 

Πιο συγκεκριμένα οι δύο εταιρίες, ευαισθητοποιημένες στον τομέα της εκπαίδευσης και παροχής γνώσης, επεκτείνουν τη συνεργασία τους με στόχο οι σπουδαστές του New York College να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους, σε περίπτωση που κάποιο έκτακτο γεγονός δεν θα τους επιτρέπει την καταβολή των ετήσιων διδάκτρων τους. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης κύριος Χρήστος Γεωργακόπουλος, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη συνεργασία δεν είναι μια ακόμη συνεργασία, αλλά μία ιδιαίτερη συνεργασία καθώς πέραν των άλλων παροχών, εξασφαλίζει το μέλλον των σπουδαστών του New York College και την ολοκλήρωση των σπουδών τους αν συμβεί κάτι έκτακτο. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη και μέσω του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε περισσότερα. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 2 έτη, έχουμε επιβραβεύσει τους κατόχους του προγράμματος με περισσότερα από € 600.000». 

Ο Πρόεδρος του New York College κύριος Ηλίας Φούτσης, επεσήμανε σχετικά: «Είμαστε ευτυχείς που συνάψαμε αυτή την συνεργασία, διότι πρόκειται για μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρία, με πρωτοποριακές ιδέες και προγράμματα, και σε αυτό αισθανόμαστε πως οι φιλοσοφίες μας είναι παράλληλες και έχουν πάντα στόχο υψηλού επιπέδου καινοτόμες υπηρεσίες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ασφαλιστικός Γονέας, προσφέρεται αποκλειστικά σε ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, παρέχεται δωρεάν και η απόκτηση του είναι απλή. Περισσότερες πληροφορίες στο www.asfalistikosgoneas.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ