Η Pressious Εργασία της Χρονιάς για το 2014

Συνεπής στις δεσμεύσεις της για μία ακόμη φορά, η PressiousArvanitidis απένειμε το βραβείο για την “Εργασία της Χρονιάς”. Το βραβείο για το 2014 δόθηκε στην εταιρεία “L.G. Electronics Hellas Α.Ε.”

Το  “Ημερολόγιο LG 2015”, ήταν εκείνη η εκτυπωτική εργασία που αρχικά ψηφίστηκε ως η “Εργασία του μήνα” το Δεκέμβριο του 2014 και στη συνέχεια έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, διακρίθηκε ως η “Εργασία της Χρονιάς”.   

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από την εσωτερική διαδικασία που έχει υιοθετήσει η PressiousArvanitidis, βάσει της οποίας κάθε μήνα επιλέγεται και βραβεύεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας  η «Εργασία του μήνα». Εκείνη δηλαδή η εκτυπωτική εργασία που ξεχώρισε από το σύνολο των παραγωγών της συγκεκριμένης περιόδου. 

Μεγάλης βαρύτητας κριτήριο αξιολόγησης είναι η πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, ο βαθμός δυσκολίας της παραγωγής του και ποιότητα, ενώ αξιολογούνται επίσης κριτήρια που αναφέρονται στην ελκυστικότητα και στην πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ