Μεγάλη ανταπόκριση στο 1ο CSR Connecting Day

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου τo πρώτο CSR Connecting Day, μια συνάντηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, με εκπροσώπους εταιρειών που επενδύουν σε ενέργειες ΕΚΕ.

Στην πρωτοβουλία – πρόκληση του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που είχε ως στόχο να φέρει για πρώτη φορά σε απευθείας επαφή εκπροσώπους εταιριών που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με ολοκληρωμένα και αξιολογημένα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη έργα, ανταποκρίθηκαν 37 εκπρόσωποι από 25 εταιρίες.

Τα 22 έργα που παρουσιάστηκαν, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων των εταιριών, από πρωτοβουλίες για τα παιδιά και τους νέους, προγράμματα με στόχο την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, την αειφορία ή παρεμβάσεις στην πόλη.

Η εκδήλωση αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντική πρωτοβουλία από το σύνολο των συμμετεχόντων και όλοι ανέφεραν πως θα ήταν καλό να θεσμοθετηθεί και να επαναληφθεί και στο μέλλον.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΕπ Ντίνος Αδριανόπουλος ανέφερε: «Με την εκδήλωση αυτή θεωρώ ότι ανοίξαμε γέφυρες επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ  επιχειρήσεων και ΜΚΟ και θέλω να πιστεύω  ότι γεννήθηκε ένας ενδιαφέρων  θεσμός που  με την συμβολή και των δύο μερών μπορεί να δώσει σημαντικές συνεργασίες και αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών».

Η κα Μαρία Φωλά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σημείωσε: «Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών είναι στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος. Φέροντας κοντά εταιρίες και ΜΚΟ με ολοκληρωμένα και αξιολογημένα έργα δημιουργούμε προοπτικές για ενδιαφέρουσες συνέργειες με επίκαιρες προτάσεις που απαντούν σε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής όλων μας».

Πηγή: “businessnews.gr/”

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ