Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Διδακτόρων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων, προσφέροντας επτά (7) θέσεις εξειδίκευσης σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος θετικών επιστημών, ερευνητικά ενεργούς , που δεν έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους, διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και αποδεδειγμένη ικανότητα στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων και είναι έτοιμοι να αρχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το πρόγραμμα επιχειρεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους Έλληνες επιστήμονες, στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιστημονική κοινότητα και στην καταπολέμησης της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) από την Ελλάδα.

Οι επιχορηγούμενοι θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα προκειμένου να εκτελέσουν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο διετούς διάρκειας σε μια από τις εξής συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και σε συνεργασία με τον επιβλέποντα ερευνητή κάθε επιχείρησης:
  • BIC VIOLEX, με αντικείμενο έρευνας (α) τους παράγοντες που επιδρούν στη διάβρωση του μετάλλου της λεπίδας, (β) τη μελέτη της αλληλεπίδρασης  της διαδικασίας ξυρίσματος με τις ιδιότητες του δέρματος της τρίχας  και (γ) τη διερεύνηση  κατάλληλης  διαμόρφωσης  επίστρωσης  πολυτετραφθοροαιθυλενίου   (Polytetrafluoroethylene ‐ PTFE) στην αιχμή των λεπίδων μετά την απόθεσή του
  • ELPEN, η οποία προσφέρει μια θέση έρευνας με αντικείμενο τη συγκριτική  πειραματική    μελέτη  ενέσιμων  θεραπειών  και  μέσων  ενίσχυσης  χειρουργικής  αποκατάστασης χρόνιων και οξέων ορθοπαιδικών παθήσεων
  • HELIC, με αντικείμενο έρευνας (α) επιλυτή ηλεκτρικού πεδίου με χρήση στοχαστικών μεθόδων , (β) μεθόδους προσομοίωσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και (γ)ελάττωση τάσης προτύπων για γραμμικά δίκτυα πολλών θυρών
Η αναλυτική περιγραφή των θέσεων έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο που Ιδρύματος Μποδοσάκη και είναι διαθέσιμη εδώ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη επικοινωνίας Μαρία Φωλά (mfola@bodossaki.gr) και στην Βοηθό επικοινωνίας Μαρίνα Τομαρά (marina.tomara@bodossaki.gr)


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ