Νέο πρόγραμμα ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers”

Τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους που απορρέουν για στελέχη επιχειρήσεων, από θέση διοικητικής ευθύνης και αποφάσεων, καλύπτει ασφαλιστικά η INTERAMERICAN με το νέο πρόγραμμα “Directors & Officers Liability” (D&O). Πρόκειται για πρόταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες, υψηλές απαιτήσεις διακυβέρνησης, όπως έχουν διαμορφωθεί στο ιδιαίτερα σύνθετο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα D&O έχει σχεδιαστεί για να παρέχεται ασφαλιστική προστασία τόσο σε στελέχη όσο και στην ίδια την επιχείρηση, συνδυάζοντας προσιτό ασφάλιστρο με μοναδικές καλύψεις και υπηρεσίες. Η ασφάλιση αφορά σε ενδεχόμενες απαιτήσεις από πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, ανταγωνιστές, καθώς και εργαζομένους της ίδιας εταιρείας, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων. 

Οι καλύψεις παρέχονται σε στελέχη έως και πέντε χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου, εφόσον οι απαιτήσεις αναφέρονται σε περιστατικά που έχουν συμβεί κατά την περίοδο ισχύος του συμβολαίου. Δεν υφίστανται γεωγραφικά όρια για της καλυπτόμενες δραστηριότητες, με εξαιρούμενες χώρες της Η.Π.Α και τον Καναδά. Ειδικότερα για τις εταιρείες, το πρόγραμμα προβλέπει προαιρετικά και την κάλυψη:
  • ευθύνης της ίδιας της επιχείρησης, ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων
  • χρηματικών απωλειών της επιχείρησης σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου, διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.
Οι αποκλειστικές συνεργασίες της INTERAMERICAN με επιλεγμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται σε προνομιακή τιμή, διαφοροποιούν το πρόγραμμα D&O από αντίστοιχα προγράμματα της αγοράς στα ζητήματα της αξιολόγησης κινδύνων και της προστασίας και διαχείρισης της φήμης. “Οι δυνητικά θιγόμενοι από λανθασμένες επιλογές διοικητικών στελεχών, όπως και εταιρειών, στον πολύπλοκο σημερινό χώρο των αγορών είναι περισσότεροι και σαφώς πιο ευαίσθητοι. Στελέχη και εταιρείες χρειάζονται ένα θώρακα στην ανάληψη ευθύνης για κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλες απαιτήσεις. Με το D&O προωθούμε στην επιχειρηματική κοινότητα μία ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης της ευθύνης, που μπορεί να εκμηδενίσει τις συνέπειες μιάς δυσάρεστης περιπέτειας στελεχών και επιχειρήσεων» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Γενικός Διευθυντής Εργασιών της INTERAMERICAN.

Οι συνθήκες της αγοράς και η αναγκαιότητα ασφάλισης

Η σημερινή οικονομική ύφεση, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες εξαγωγών, ο έντονος ανταγωνισμός, οι ανεπαρκείς υποδομές περιορισμού των κινδύνων –κυρίως στις μικρότερες επιχειρήσεις– και οι ελλιπείς μηχανισμοί ελέγχου και αναφοράς, καθιστούν την ασφάλιση ευθύνης στελεχών και εταιρειών επιτακτικά αναγκαία. Δεν θα πρέπει να αγνοηθούν ως παράγοντες λαθών και παραλείψεων οι συνήθεις χρονικοί περιορισμοί στη λήψη αποφάσεων, η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών για ένα θέμα, καθώς και η παρατηρούμενη αύξηση των απαιτήσεων που προβάλλουν οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι από τις επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη σήμερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαιτήσεις κατά στελεχών και Διοικητικών Συμβούλων έχουν αυξηθεί κατά 63% την τελευταία πενταετία, με το μεγαλύτερο μερίδιο να αφορά σε απαιτήσεις εργαζομένων για εργασιακές πρακτικές (39%) και ακολούθως, μετόχων (24%). Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων σε κόστος, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για στελέχη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές..

Η ασφαλιστική ευθύνη στελεχών και επιχειρήσεων πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α. περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ διαδόθηκε και αναπτύχθηκε ταχύτατα κατά τη δεκαετία 1980-90. Σήμερα, η εν λόγω ασφάλιση εκτιμάται ως αναπόσπαστο μέρος του Risk Management στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις πολυεθνικές, με αγορά των ασφαλίστρων να υπολογίζεται περί τα 10 δισ. δολάρια. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ