Αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη

Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 3,66% παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2015, παρά την περιορισμένη ρευστότητα και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης της κοινωνίας τον μήνα Ιούλιο λόγω της επιβολής των Capital Controls.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν από το Δίκτυο Πωλήσεων της εταιρίας μέσα σε ένα έντονα, όπως είναι γνωστό, αρνητικό κοινωνικοοικονομικό κλίμα με συνεχιζόμενη την αβεβαιότητα και την υψηλή ανεργία. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας, θα συνεχίζει να στηρίζει το Δίκτυο Πωλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευσή του, η οποία είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, στην ορθή διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και στην ανάδειξη της φιλοσοφίας της Εταιρίας να είναι κοντά στους ασφαλισμένους της με ανθρώπινο πρόσωπο. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του Δικτύου Πωλήσεών της, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 500.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στοιχεία 31.12.2014), με το σύνολο των αποζημιώσεων το 2014 να ξεπερνούν τα 70,3 εκ. €, έναν κύκλο εργασιών για το ίδιο έτος πάνω από 166 εκ. € και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από  254 εκ. €.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ