Ευρωπαϊκή Πίστη: Alter Ego Facilities Management – Σημαντική Διάκριση στα Facilities Management Awards

Σημαντική διάκριση στα Facilities Management Awards 2015 απέσπασε η Alter Ego, η οποία βραβεύθηκε με το Silver Award στην κατηγορία Waste Management για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Ευρωκλινική Αθηνών. 

Η συγκεκριμένη βράβευση αφορούσε: 
  • Στην παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας ανακύκλωσης εντός των χώρων του Νοσοκομείου με την χωροθέτηση κάδων προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών 
  • Στην τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού συνολικής προσωρινής αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών 
  • Στην εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης – ενημέρωσης του προσωπικού, υπενθύμισης – ενθάρρυνσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνεχή παρακολούθηση του έργου. 

Η Γενική Διευθύντρια της Alter Ego κα. Α. Ηλιοπούλου δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη διάκριση. Για όλους εμάς στην Alter Ego το συγκεκριμένο έργο ήταν μία πρόκληση, καθώς παράλληλα με την ανάληψη του συντονισμού και της διεκπεραίωσης του, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας τόσο τους ποιοτικούς όσο και τους ποσοτικούς στόχους που είχαν τεθεί. 

Στόχος μας, πάντα σε συνεργασία με την Ευρωκλινική Αθηνών, είναι η μείωση του συνολικά παραγόμενου όγκου των αστικών αποβλήτων & των ΑΥΜ (Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων) και εν συνεχεία η μείωση του κόστους διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για την Alter Ego στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.alter-ego.gr.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ