ΕΛΠΕ : Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας στον τομέα της έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των  εταίρων του επιχειρηματικού σχήματος, που κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων την περιοχή του Δ. Πατραϊκού κόλπου. Συμφωνήθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων της Petroceltic Resources Plc (33 1/3%) εξ ημισείας στους άλλους δύο εταίρους. Κατόπιν αυτού το επιχειρηματικό σχήμα διαμορφώνεται πλέον σε Ελληνικά Πετρέλαια  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δ. Πατραϊκού κόλπου Α.Ε.  50% (διαχειριστής) και Edison International SpA 50%. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των δικαιωμάτων, σύμφωνα με την Σύμβαση Μίσθωσης, υπόκειται στη συναίνεση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης,  δήλωσε ότι «μετά την πρόθεση της Petroceltic Resources να μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων της στην περιοχή του Δ. Πατραϊκού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ συμφώνησε να αποκτήσει το ήμισυ αυξάνοντας τα δικαιώματα του σε 50%, ενώ το ίδιο έπραξε και ο άλλος εταίρος μας η Edison. Είναι σαφές ότι συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων εστιάζοντας στην Ελλάδα.
 
Οι ερευνητικές εργασίες στην περιοχή του Πατραϊκού συνεχίζονται απρόσκοπτα χωρίς καθυστερήσεις, στοχεύοντας στην ανακάλυψη πετρελαίου στην ελπιδοφόρα αυτή περιοχή το ταχύτερο δυνατόν. Το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή τρισδιάστατων γεωφυσικών καταγραφών που θα εκτελεστούν από νεότευκτο σκάφος της εταιρείας Dolphin Geophysical UK. Οι έρευνες θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό προς τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών και το περιβάλλον, τηρώντας πλήρως όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης και υλοποιεί πλήρως τόσο την  συνθήκη «ACCOBAMS» όσο και τις κατευθύνσεις της Μικτής Επιτροπής Διατήρησης της Φύσης (JNCC) για την προστασία των κητωδών».<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ