Ευρωπαϊκή Πίστη: Σημαντική συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), έναν από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους φορείς εκπαίδευσης της χώρας.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη επενδύει στην εκπαίδευση, κεφαλαιώδες ζήτημα για την ανάπτυξη κάθε ανθρώπου, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό της να αποκτήσει πληρέστερη κατάρτιση στο αντικείμενο εργασίας του, ενώ το ΕΠΕΦΑ επιλέγει την διασύνδεση με μια Ασφαλιστική Εταιρία υψηλής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει: 
  • την επανεκπαίδευση των Συνεργατών της Ευρωπαϊκής Πίστης στον Τομέα Β (Θεσμικό Πλαίσιο), με το μάθημα «Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης», που έχει την έγκριση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τ.τ.Ε. για το θεσμό της επανεκπαίδευσης.
  • Την από κοινού ανάπτυξη των σεμιναρίων προετοιμασίας για τις εξετάσεις τύπου Δ’ της Τ.τ.Ε. και τύπου Ε’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Την περαιτέρω ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και πωλήσεων των Συνεργατών της Ευρωπαϊκής Πίστης, μέσω των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΠΕΦΑ, ενώ οι δύο φορείς θα διερευνήσουν την αναγκαιότητα εκπόνησης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη περαιτέρω εκπαιδευτικών αναγκών του δικτύου πωλήσεων.

Το μάθημα «Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης», θα είναι διαθέσιμο για εκπαίδευση, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ilearn3. Υπενθυμίζεται ότι το ilearn3 είναι η πλέον σύγχρονη και πλήρης πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πίστη και η οποία διαθέτει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαδραστική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενηλίκων.

Ο Διευθυντής του ΕΠΕΦΑ Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Μυλωνάς δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, μία αξιόπιστη εταιρία στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μας τιμά ιδιαίτερα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή διευρύνουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του ΕΠΕΦΑ σε στελέχη επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά. Περαιτέρω, εξετάζουμε τα επόμενα βήματα μιας ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα της πρακτικής άσκησης ή και ενδεχόμενης απορρόφησης των αποφοίτων του τμήματος μας στην Ευρωπαϊκή Πίστη, αλλά και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση των στελεχών της Ασφαλιστικής».

Ο Προϊστάμενος Εκπαίδευσης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη κ. Μάριος Σκορδής, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία που παρέχει τη δυνατότητα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των Συνεργατών της μέσα από πλατφόρμα e-learning, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στους τομείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης, μέσω του κύρους και της αξιοπιστίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ