Νέα συνεργασία ΙΝΤERAMERICAN με ΙΚΕΑ

Η ΙΝΤERAMERICAN και η ΙΚΕΑ ξεκίνησαν μία νέα συνεργασία, με σκοπό να προσφέρουν στα μέλη του προγράμματος ΙΚΕΑ Family τη δυνατότητα της προνομιακής ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας Anytime. Τα ασφαλιστικά προγράμματα Anytime Home, που προωθεί η συνεργασία INTERAMERICAN – ΙΚΕΑ, είναι το Content και το Content Plus. Τα δύο προγράμματα καλύπτουν το περιεχόμενο κύριας ή/και εξοχικής κατοικίας από τους κινδύνους κλοπής, πυρκαϊάς, πλημμύρας, σεισμού κ.ά., με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την τυποποίηση και απλοποίηση όρων και διαδικασιών έκδοσης συμβολαίων, την αμεσότητα σε αποζημίωση και το ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Η ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας από την Anytime παρέχεται σε όλους τους κατόχους της κάρτας ΙΚΕΑ Family με αποκλειστική έκπτωση 20%, επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης που ενδέχεται να προσφέρει εκτάκτως η Anytime. Στο πλαίσιο ειδικότερων παροχών που συνοδεύουν τη συνεργασία, όλα τα ασφαλιστήρια που θα συναφθούν έως το τέλος Ιουλίου θα παρέχουν το δικαίωμα της συμμετοχής σε κλήρωση για δωροκάρτες ΙΚΕΑ.

Η Αnytime της INTERAMERICAN, καινοτόμος και κορυφαία δύναμη στις απευθείας πωλήσεις (από το διαδίκτυο και το τηλέφωνο) της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο αυτοκίνητο επιχειρεί, και μέσω αυτής της συνεργασίας με την ΙΚΕΑ, την ανάπτυξή της και στον τομέα της ασφάλισης κατοικίας.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ