Ευρωπαϊκή Πίστη: Bronze Award στα Βραβεία Εταιρικής Υπευθυνότητας CRI

Το Bronze Βραβείο απέσπασε η Ευρωπαϊκή Πίστη από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI), στο πλαίσιο των βραβείων εταιρικής υπευθυνότητας που διοργανώθηκαν στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία απέσπασε το τρίτο βραβείο στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε όλο το φάσμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είχε λάβει από το 2014 τη διάκριση CRI Pass, με αξιολόγηση των επιδόσεών της  σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. 
Μετά την συμμετοχή στο CRI Pass, η Εταιρία προετοιμάστηκε κατάλληλα προκειμένου να αξιολογηθεί στα πιο απαιτητικά κριτήρια του CR Index. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία, ανάμεσα στις 16 εταιρίες που διακρίθηκαν για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το συγκεκριμένο βραβείο, σε συνδυασμό με την πρόσφατη βράβευση της Εταιρίας με το Πλατινένιο Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας, αποτελεί επιβράβευση για τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας που η Ευρωπαϊκή Πίστη εφαρμόζει, αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τη σχέση της με τους πελάτες, τη συνεισφορά στην κοινωνία και στον αθλητισμό αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ