Ίδρυμα Μποδοσάκη: Προκήρυξη Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018

 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη για 10η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017 – 2018 τέσσερεις μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής επιστημονικά πεδία: 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
5. ΓΕΝΕΤΙΚΗ
6. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
8. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
9. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος δύο υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και δύο υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό. 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος. 

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό. 

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους. Το Ίδρυμα αποφασίζει για τη χορήγηση των υποτροφιών κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση του, χωρίς δικαίωμα των υποψηφίων για υποβολή ένστασης ή αντίρρησης. 

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2017

Για περισσότερες πληροφορίες: http://bodossaki.gr/news/ 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης: http://bodossaki.gr/wp-content/uploads/2016/07/Post-Doc-Scholarships-2017-2018.pdf 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ