10 λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σας, από την Interamerican

Η επαρκής συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα προστασίας κάθε βιώσιμης ενεργειακής επένδυσης.

10 λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σας: 

  1. Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητα της εγκατάστασης μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας.
  2. Μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων με αποτέλεσμα να προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή.
  3. Επιβραδύνεται η διαδικασία φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού.
  4. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι εγγυήσεις του εξοπλισμού.
  5. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημειωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων.
  6. Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.
  7. Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησής σας με την εγκατάσταση.
  8. Αυξάνεται η μεταπωλητική αξία της εγκατάστασης, σε περίπτωση παρουσίας συμβολαίων συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρία.
  9. Το 80% των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται είτε στην πλήρη απουσία συντήρησης, είτε στην κακή συντήρηση.
  10. Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Η INTERAMERICAN συνεργάζεται με τη Messaritis Ανανεώσιμες και σας προσφέρουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες προτάσεις τόσο για την ασφάλιση όσο και τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών.

<BACK