Το ΤΕΑ INTERAMERICAN συμπλήρωσε έξι χρόνια

Το ΤΕΑ INTERAMERICAN συμπλήρωσε έξι χρόνια και στοιχειοθετεί την εμπειρία της INTERAMERICAN για τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία

Τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία προβάλλουν ως η απολύτως αναγκαία διέξοδος συμπληρωματικότητας στη σύνταξη, υπό τις συνθήκες που διαμορφώνονται για την κοινωνική -κύρια και επικουρική- ασφάλιση. «Ο δεύτερος πυλώνας, που έχει αποδειχθεί λειτουργικός για τις συντάξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος και στην Ελλάδα και η INTERAMERICAN υποστηρίζει αυτή τη μεταρρυθμιστική προοπτική στην πράξη, ευθυγραμμιζόμενη και με τη σταθερή τοποθέτηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών για το ζήτημα» δηλώνει σχετικά ο Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών και από τον προσεχή Νοέμβριο, νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η INTERAMERICAN διαθέτει, ήδη, την εσωτερική εμπειρία σύστασης και λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζομένων της, με βάση τον νόμο 3029/2002. Το ΤΕΑ INTERAMERICAN συμπλήρωσε φέτος έξι χρόνια λειτουργίας και αποτελεί ένα από τα εννέα ομοειδή Ταμεία που υφίστανται σήμερα για προαιρετική ασφάλιση, ενώ υφίστανται και άλλα τέσσερα Ταμεία υποχρεωτικής. Το Ταμείο είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία.

Mε βάση τη χρήση 2015, τo TEA ΙΝΤΕRAMERICAN έχει ενεργά μέλη 1.183 ασφαλισμένους, διαθέτει αποθεματικά για τον κλάδο εφάπαξ καταβολών σύνταξης 13,1 εκατ. ευρώ, έχει παρέξει από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα 95 εφάπαξ αξίας 1,8 εκατ. και οι εισφορές στο Ταμείο, στο σύνολο των έξι χρόνων του, ανέρχονται σε 10,7 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στη σημαντική συνεισφορά της INTERAMERICAN στο Ταμείο, ενδεικτικά η εταιρεία διέθεσε κατά το 2015 συνολικά 1.025.993 ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα αποθεματικά του ΤΕΑ INTERAMERICAN επενδύονται στο σύνολό τους σε ισορροπημένο ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο, μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο (ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds) μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα. Η μέση απόδοση του αποταμιευμένου κεφαλαίου για τα μέλη του Ταμείου , πέρυσι, έφθασε στο 3,54%. Κατά την προηγούμενη χρονιά, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εναρμόνιση του Ταμείου με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης (αρ.φ. 51010/οικ. 19976/861) για την «έκδοση κανονισμού δεοντολογίας και καλών πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Η εμπειρία που έχει αποκομίσει η ΙΝTERAMERICAN από τη σύσταση και λειτουργία του ΤΕΑ, σε συνδυασμό με τη φερεγγυότητα κατά Solvency II (204%) και τη σχετική τεχνογνωσία της μητρικής ΑCHMEA στον τομέα, δηλώνουν την ετοιμότητα της εταιρείας για δραστηριοποίησή της στον δεύτερο πυλώνα και τη διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις στη χώρα μας. Αξίζει να τονιστεί πως η ACHMEA αδειοδοτήθηκε πέρυσι -μέσω της θυγατρικής εταιρείας Centraal Beheer-  για τη λειτουργία ενός Γενικού Συνταξιοδοτικού Ταμείου (General Pension Fund) στις Κάτω Χώρες.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ