Ευρωπαϊκή Πίστη: Νέο ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών της

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση με βάση τα κριτήρια του νέου ISO 9001:2015 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μετά από τον σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησε ο αναγνωρισμένος φορέας TUV NORD.
 
Το νέο ISO 9001:2015 είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία της εταιρίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, η μοναδική Ασφαλιστική Εταιρία στην Ελλάδα που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για το σύνολο των υπηρεσιών της, παρά την τριετή χρονική περίοδο που είχε στη διάθεσή της για μετάβαση από το ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015, αποφάσισε να ελεγχθεί με βάση τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια του συστήματος ISO 9001:2015, με στόχο την άμεση μετάβασή της στο νέο πρότυπο.

Το ISO 9001:2015 συμβαδίζει απόλυτα με το στόχο της εταιρίας να παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ