Ευρωπαϊκή Πίστη: Διαρκής ενίσχυση του Δικτύου Πωλήσεων

Σε μια εποχή κατά την οποία η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο προσαρμογής στις νέες συνθήκες της Αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Κανονιστικό Πλαίσιο (Solvency II), τις αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία, τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και τέλος την αύξηση των εναλλακτικών δικτύων διανομής, η Ευρωπαϊκή Πίστη υποστηρίζει ουσιαστικά με έναν αναπτυξιακό Κανονισμό την ενίσχυση του πολυπληθούς και ποιοτικού της δικτύου Συνεργατών.

Με στοιχεία 31/12/2016, η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεργάζεται με 5.294 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με το 2015, συνθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην ελληνική αγορά. Οι Συνεργάτες της εταιρίας υπάγονται σε μια πλήρως οργανωμένη διοικητική δομή, η οποία αποτελείται από 5 βαθμίδες (Εμπορική Διεύθυνση, Διευθυντές Πωλήσεων, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Καταστημάτων, Προϊστάμενοι Πωλήσεων), εξασφαλίζοντας την πλέον αποτελεσματική εκπαίδευση και διοίκησή τους στα προϊόντα, στα συστήματα και στις εσωτερικές διαδικασίες. Παράλληλα, τα 100 εταιρικά καταστήματα που κατανέμονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, διευκολύνουν περαιτέρω την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των Συνεργατών της.

Το 2016 εντάχθηκαν στο δίκτυο της εταιρίας 766 νέοι Συνεργάτες, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις σημαντικές παροχές, τα ανταγωνιστικά προϊόντα και τις πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες της εταιρίας, που επιτρέπουν σε κάθε Συνεργάτη να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το γραφείο του. 

Το επαγγελματικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Πίστης, η ξεκάθαρη πολιτική της για ανάπτυξη αποκλειστικά μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και ο σταθερός Κανονισμός Πωλήσεων που υπηρετεί την ανάπτυξη, υποστηρίζουν την προσέλκυση νέων Συνεργατών αλλά και τη διατήρηση των υφισταμένων, πέρα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν οργανωτικά, λειτουργικά και σε επίπεδο φερεγγυότητας και αξιοπιστίας την Εταιρία.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ