Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόγραμμα οικονομικής εξασφάλισης σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης «Παιδεία»

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα και στις πραγματικές ανάγκες των γονέων για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τα παιδιά τους, διευρύνει περαιτέρω τα προγράμματά της διαθέτοντας το εξειδικευμένο αποταμιευτικό πρόγραμμα «Παιδεία». 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Παιδεία» εξασφαλίζει τους πόρους για τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, παρέχοντας τους από την ηλικία των 18 ετών για 9 μήνες ετησίως για διάστημα 5 ετών, το μηνιαίο εισόδημα που έχουν συμφωνήσει οι γονείς τους, ενώ στην ηλικία των 23 ετών τους καταβάλλεται εφάπαξ ποσό επαγγελματικής αποκατάστασης ισόποσο με το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Το πρόγραμμα «Παιδεία» αποτελεί ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα, του οποίου οι καταθέσεις θα αποτελέσουν μία σημαντική οικονομική ενίσχυση, παρέχοντας παράλληλα υψηλότερη ετήσια απόδοση σε αντίθεση με μία μηνιαία αποταμίευση στην τράπεζα.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονέα διακόπτεται η καταβολή ασφαλίστρων, ενώ η ασφάλιση συνεχίζεται κανονικά.

Με το πρόγραμμα «Παιδεία», η Ευρωπαϊκή Πίστη συμβάλει έμπρακτα στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά, καθώς η εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί συντελεστή επαγγελματικής επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.europaikipisti.gr, να καλέσουν στο 210 8119670 ή να απευθυνθούν σε έναν από τους 5.000 συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης σε ολόκληρη την Ελλάδα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ