Ευρωπαϊκή Πίστη: Ενημερωτική Συνάντηση με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων – Μέλη του ΣΕΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, πραγματοποίησε στις 8 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, Ημερίδα για τα Μέλη του ΣΕΜΑ.

Η συνάντηση, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 40 ετών δημιουργίας, ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς της Εταιρίας, είχε ως στόχο να παρουσιαστούν τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι προοπτικές ανάπτυξής της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των Μεσιτών Ασφαλίσεων με την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Ο κ. Γιώργος Καραβίας, Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, στον σύντομο χαιρετισμό του, απευθυνόμενος στους Μεσίτες – Μέλη του ΣΕΜΑ, υπογράμμισε την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας, την πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωσή της με το νέο κανονιστικό πλαίσιο (Solvency II), την ασφάλεια που προσφέρει η συνεργασία της με Αντασφαλιστικές Εταιρίες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (minimum Α-) και τέλος την πάγια θέση της Εταιρίας υπέρ των Δικτύων Διανομής.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας κ. Ν. Χαλκιόπουλος, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται στο Ασφαλιστικό περιβάλλον και πώς η Ευρωπαϊκή Πίστη, η Εταιρία που εδώ και 40 χρόνια αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζει το έργο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ανταποκρίνεται σε αυτά. 

Ο κ. Χαλκιόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη φιλοσοφία και στις αρχές της Εταιρίας, αλλά και στην συνέπεια που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Πίστη στη σχέση της με τα Δίκτυα Διανομής.

Από την πλευρά του ο κ. Σ. Βερζοβίτης, Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, έκανε εκτενή αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα και στην αναπτυξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Πίστης. Αποτελέσματα που στηρίζονται στη χρηστή διαχείριση, στη φερεγγυότητα και στην αξιοπιστία της Εταιρίας ενισχύοντάς σημαντικά το μερίδιο της στην Ασφαλιστική Αγορά. Επίσης, ο κ. Βερζοβίτης παρουσίασε τις προοπτικές, το επιχειρηματικό πλάνο και το «Όνειρο» της Εταιρίας για τα επόμενα έτη.  

Την Ημερίδα έκλεισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος προέτρεψε τα Μέλη του ΣΕΜΑ να αξιοποιήσουν την εμπειρία της Εταιρίας και τις προοπτικές της και να συμπράξουν στη δημιουργία μιας μεγάλης Ελληνικής Ασφαλιστικής εταιρίας η οποία προώρισται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στα προσεχή χρόνια, στηρίζοντας με την ίδια αφοσίωση τους Ασφαλισμένους της, τους Εργαζομένους της και τους Μετόχους της. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ