Ευρωπαϊκή Πίστη: Σημαντική άνοδος των οικονομικών της μεγεθών

Την αύξηση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών για το 2016, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου, με την παρουσία Δημοσιογράφων και Μετόχων της.

Η Διοίκηση της Εταιρίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

Πιο συγκεκριμένα, το 2016, η Εταιρία σημείωσε:
  • Εντυπωσιακή αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 27,9% στα 20,6 εκ. ευρώ, έναντι 16,1 εκ. ευρώ το 2015.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 3,0% στα 172,2 εκ. ευρώ, έναντι 167,2 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6% στα 96,2 εκ. ευρώ, ή 15,1 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2015.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,9% στα 386,6 εκ. ευρώ, έναντι 355,0 εκ. ευρώ της χρήσης 2015.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 6,3% στα 266,7 εκ. ευρώ, έναντι 250,8 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Αύξηση των επενδύσεων στα 304,4 εκ. ευρώ, έναντι 279,9 εκ. ευρώ το 2015.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 4,9%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 425 έναντι 405 τον Δεκέμβριο του 2015.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 53% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Στη Συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του 2016 ενημέρωσε και για την εισήγηση του Δ.Σ. να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές της για το 2017.

Δηλώσεις Διοίκησης

«Το 2016 η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε ακόμη μια πετυχημένη χρονιά. Όλα τα αποτελέσματα κατέγραψαν νέα βελτίωση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της. Μετά από 39 έτη λειτουργίας και παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία επτά έτη, αποδείξαμε την αντοχή μας και την επιμονή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των κινδύνων με θετική προοπτική για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον των τελευταίων επτά ετών, η Εταιρία μας πέτυχε αύξηση παραγωγής κατά 53%. Η πίστη και η αισιοδοξία για το μέλλον της Εταιρίας μας στηρίζονται στην εμπειρία, στα αποτελέσματα, στις αναλλοίωτες αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί, στην εξαιρετική συνοχή 39 ετών, στα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που έχουμε ήδη οικοδομήσει και στους στρατηγικούς άξονες που έχουμε διαμορφώσει. Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας, στο δυναμισμό, στη δημιουργικότητα, στο πάθος και στην αφοσίωσή τους, που μέχρι σήμερα απετέλεσαν την κυριότερη δύναμη και ώθησαν την Εταιρία στην σημερινή της θέση και θα την οδηγήσουν στο μέλλον σε ακόμα ανώτερα επίπεδα.», ανέφερε ο κος Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ