Η Ευρωπαϊκή Πίστη προχωρεί στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για περαιτέρω αυτοματοποίηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεών της, ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής αίτησης για όλα τα προϊόντα του Κλάδου Ατομικών Ζωής.

Η νέα αυτή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο τμήμα Εκδόσεων του Κλάδου Ζωής, τόσο η αίτηση ασφάλισης όσο και τα απαραίτητα, για την εκτίμηση του κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δικαιολογητικά.
 
Χρησιμοποιώντας τη νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης τόσο τα Γραφεία Πωλήσεων και οι Συνεργάτες της Εταιρίας, όσο και ο Κλάδος Ζωής, έχουν άμεσα διαθέσιμα όλα τα σχετικά με την αίτηση έγγραφα χωρίς να είναι απαραίτητη η διατήρηση έγχαρτων αντιγράφων και η σχετική αρχειοθέτησή τους.

Τα Γραφεία Πωλήσεων και οι Συνεργάτες της Εταιρίας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση και στα επισυναπτόμενα αρχεία οποιαδήποτε χρονική στιγμή ακόμα και μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 
Με τη νέα διαδικασία μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που αφορά σε επικοινωνίες σχετικές με τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης ή την αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα την ταχύτερη έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ