Ευρωπαϊκή Πίστη: Σημαντική διάκριση στα Bravo Sustainability Awards 2017

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στην έβδομη απονομή των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας “BravoSustainabilityAwards 2017”, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ανάμεσα σε 278 πρωτοβουλίες Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών, η Ευρωπαϊκή Πίστη έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Διακυβέρνηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και της πάταξης της διαφθοράς.

Το βραβείο για την Εταιρία παρέλαβε ο Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ. Γιώργος Γκούσκος, ο οποίος δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ευρωπαϊκή Πίστη να διακρίνεταιμε το πρώτο βραβείο Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην πρώτη της υποψηφιότητα στα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Στη Ευρωπαϊκή Πίστη θεωρούμε ότι η διαχείριση και η καταπολέμηση της απάτης είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η βράβευση αυτή αποτελεί μία έμπρακτη και ηθική αναγνώριση όλων των προσπαθειών των στελεχών μας, για μια Εταιρία Φερέγγυα, με άριστη εσωτερική οργάνωση, διαφάνεια και επιχειρηματική ηθική».

Λίγα λόγια για την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς, όπως την εφαρμόζει η Εταιρία:

Η Ευρωπαϊκή Πίστη εφαρμόζει συγκεκριμένες διατάξεις όπως Εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πολιτική Whistleblowing, Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης, Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων και Ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο.

Η Εταιρία παρακολουθεί συστηματικά, περιστατικά που χαρακτηρίζονται από τα εμπλεκόμενα τμήματα ως περιπτώσεις απάτης ή διαφθοράς και ενεργεί άμεσα για την αντιμετώπισή τους προς διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας και του καταναλωτικού κοινού. Εντός του 2016, επένδυσε στη διαχείριση και καταπολέμηση της απάτης, με την υιοθέτηση των λύσεων SAS Fraud Framework. Έχει συστήσει τμήμα Anti – Fraud, ενώ λειτουργεί τμήμα Anti-Money Laundering.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ