Ευρωπαϊκή Πίστη: Στήριξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, ανακοινώνει τη δημιουργία προγράμματος προπτυχιακών υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
 
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέρει 10 προπτυχιακές υποτροφίες των € 1.500 εκάστη.

Οι υποτροφίες, θα χορηγηθούν σε 10 εισακτέους φοιτητές, οι οποίοι θα πετύχουν τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ παράλληλα το οικογενειακό τους εισόδημα δεν θα ξεπερνά το μέσο ετήσιο εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας, είναι η αναγνώριση και η επιβράβευση των προσπαθειών, καθώς και η στήριξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών και των οικογενειών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Η Εταιρία, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης με κοινωνικό πρόσωπο και αντιλαμβανόμενη πλήρως τη σημασία της στήριξης των νέων, θα συνεχίσει να υλοποιεί τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, αναφορικά με τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσής τους, τις προοπτικές εξέλιξής τους και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ