113,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε η INTERAMERICAN σε δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά το πρώτο εξάμηνο

113,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε η INTERAMERICAN σε δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά το πρώτο εξάμηνο

Πελατοκεντρικότητα με ψηφιακό εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αποζημίωσης

Η INTERAMERICAN, με σταθερή προσήλωση στην κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των πελατών της, κατέβαλε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συνολικά, 113,8 εκατ. ευρώ σε πληρωμές και αποζημιώσεις, σε 178.609 περιπτώσεις. Η εταιρεία, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των λειτουργιών της, έχει επιτύχει εντυπωσιακή βελτίωση στις διαδικασίες πληρωμών μέσω της απλοποίησης και καθετοποίησης, με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και της γραφειοκρατίας. Πρόσφατα, η INTERAMERICAN προχώρησε σε ενιαία αντιμετώπιση και των αποζημιώσεων στους κλάδους ζωής και υγείας για τα ατομικά συμβόλαια, με διαδικασία κατάθεσης αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβεβλημένου ή του ασφαλισμένου. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από τη βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης, εξασφαλίζεται και η άμεση (real-time) ενημέρωση τόσο του πελάτη όσο και του διαμεσολαβούντος συνεργάτη για την κατάθεση και τις λεπτομέρειες της αποζημίωσης.

Όσον αφορά στις καταβολές ανά ασφαλιστική δραστηριότητα, η εταιρεία πλήρωσε σε πελάτες της στον κλάδο ζωής για θανάτους, λήξεις συμβολαίων, ανικανότητες και εξαγορές συνολικά 36,7 εκατ. ευρώ, σε 8.403 περιπτώσεις. Στον τομέα ασφάλισης της υγείας, η INTERAMERICAN κατέβαλε για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και επιδόματα 27,5 εκατ. σε 101.362 περιπτώσεις. Στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, αποζημιώθηκαν με 40,5 εκατ. ευρώ 28.798 δικαιούχοι, με τις αποζημιώσεις του κλάδου οχημάτων να φθάνουν τα 28,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η εταιρεία πλήρωσε σε 40.046 δικαιούχους ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων για συντάξεις και καλύψεις ζωής, υγείας και ζημιών 9,1 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, οι καταβολές και οι αποζημιώσεις παρουσιάζουν, συνολικά, αύξηση 16,7%, ενώ και οι πράξεις είναι αυξημένες κατά 19,5%, κυρίως λόγω αύξησης στους κλάδους υγείας και γενικών ασφαλίσεων.

Η INTERAMERICAN εστιάζει στην εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω ενός εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων, του “Customer Relationship Management” (CRM), που αποτελεί συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ των διοικητικών τομέων, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ατυχημάτων και παρακολούθησης των συμφωνημένων χρόνων ανταπόκρισης έναντι των πελατών (“Service Level Agreements”). «Κάθε στιγμή επικοινωνίας με τον πελάτη, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εξυπηρέτησής του εκ μέρους της εταιρείας, που επιβεβαιώνει την αποστολή και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης ικανοποίησης των πελατών, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας, ανέρχεται για την INTERAMERICAN στο 84% και για την Anytime στο 90%.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ