Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΠΕ και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σύμφωνο Συνεργασίας, τριετούς διάρκειας, ανάμεσα στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ ΑΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας. Παρόντες στην τελετή ήταν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, από πλευράς ΑΠΘ η Αντιπρύτανις Ανθρώπινων Πόρων κα Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα και η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων κα Αριάδνη Στογιαννίδου, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ κα Σταματία Ψυλλάκη και ο Δ/ντής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Εμπορίας κ. Ιωάννης Βοσκός.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υλοποιείται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την υποστήριξη της νέας Γενιάς και της Εκπαιδευτικής κοινότητας και στόχος του είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο ΑΠΘ για την κατάρτιση και προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, με γνώμονα την Αριστεία, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς που συμβαδίζουν με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΠΕ και συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της βορείου Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου, η ΕΛΠΕ αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση ένα Πρόγραμμα Υποτροφιών που απευθύνεται σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και περιλαμβάνει:

Α. τρείς (3) υποτροφίες διδακτορικής έρευνας, διάρκειας τριών ετών η καθεμιά και  
Β. έξι (6) υποτροφίες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με την κάθε υποτροφία να έχει διάρκεια ενός έτους.

Οι υποτροφίες θα εστιάζουν σε γνωστικά αντικείμενα όπως, ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οι Ευφυείς Πόλεις, τα Εναλλακτικά Καύσιμα και οι Βιώσιμες Μεταφορές, η Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων, η Μηχανική του Πετρελαίου, η Γεωλογία -Γεωφυσική και Γεωχημεία Υδρογονανθράκων, το Περιβάλλον τα Οικοσυστήματα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα Προηγμένα Υλικά και η Νανοτεχνολογία, τα Οικονομικά της Ενέργειας, τα Δίκτυα Ενέργειας και Γεωπολιτικής, την Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, την Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας, καθώς και την Καινοτομία και Επιχειρηματική Αριστεία.

Παράλληλα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα αναλάβουν πρωτοβουλία για την υλοποίηση δράσεων, όπως:

► την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων,
► την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στους φοιτητές,
► τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, για θέματα ενδιαφέροντος που από κοινού θα συμφωνούνται,
► το σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης («δια βίου μάθησης») για στελέχη του Ομίλου, 
► την ενίσχυση της έρευνας με την καθιέρωση διδακτορικών και μεταπτυχιακών υποτροφιών,
► την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων,
► την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (ενέργεια, ψηφιακές υπηρεσίες, προηγμένα υλικά, οικονομική διαχείριση, προστασία περιβάλλοντος, ποιοτικός έλεγχος, εφοδιαστική αλυσίδα, κ.α.).

«Πιστεύουμε ότι, η συνεργασία μεταξύ των μεγάλων Βιομηχανικών επιχειρήσεων και των ΑΕΙ της χώρας μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα των διεργασιών για την υλοποίηση και προώθηση της έρευνας, τη διάχυση της καινοτομίας και την βελτίωση της τεχνογνωσίας στους επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, προσθέτοντας: «Τα οφέλη από τέτοιου είδους συνέργειες, είναι αμοιβαία. Πέραν από την προφανή ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αλλά και της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης, θα περιοριστεί ταυτόχρονα το φαινόμενο της διαφυγής σημαντικού Πνευματικού κεφαλαίου στο εξωτερικό. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την υψηλού επιπέδου Πανεπιστημιακή κοινότητα του τόπου και την πρόοδο των φοιτητών μας.»

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Περικλής Α. Μήτκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του από την υπογραφή της συμφωνίας και,  αφού υπενθύμισε ότι τα ΕΛΠΕ είναι τα τελευταία χρόνια ο χορηγός των μετακινήσεων των φοιτητών ΑμΕΑ του Αριστοτελείου, συνέχισε: «Η συνεργασία μεταξύ ενός μεγάλου ερευνητικού πανεπιστημίου και μιας δυναμικής ελληνικής εταιρείας περνά σε άλλο επίπεδο και αποκτά συγκεκριμένο πλαίσιο. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη στήριξη των φοιτητών μας στην διαρκή προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πρέπει και θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Ελπίζουμε ότι η κίνηση αυτή θα βρει μιμητές μεταξύ των άλλων ελληνικών εταιρειών.»

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ