Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων κατά το 2017 για την ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN

Η βελτίωση των βασικών στοιχείων σε όλους, σχεδόν, τους κλάδους δραστηριοτήτων οδήγησε την ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN, κατά το 2017 σε βελτιωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα 349 εκατ. ευρώ, έναντι 319 εκατ. ευρώ κατά το 2016. Παράλληλα, επιτεύχθηκε δομική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες της τάξεως των 117 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 184%. Η παραγωγή μεικτών ασφαλίστρων του ομίλου έφθασε πέρυσι στα 19,35 δισ. ευρώ έναντι 19,50 δισ. ευρώ το 2016. Η καθαρή θέση της ACHMEA ανήλθε στα 9,95 δισ. ευρώ.

Τα υψηλότερα αποτελέσματα οφείλονται, κυρίως, στην γενικές ασφαλίσεις με τη βελτιωμένη παραγωγή, διαχείριση απαιτήσεων και εξόδων, καθώς και στην απουσία μεγάλων φυσικών καταστροφών κατά το 2017. Στις δραστηριότητες του τομέα υγείας υπήρξε, επίσης, βελτίωση των αποτελεσμάτων, λόγω των χαμηλότερων ιατρικών εξόδων, καθώς και των χαμηλότερων απαιτήσεων σε αποθεματικά σε σύγκριση με το 2016

Σημαντικά βελτιώθηκαν και τα αποτελέσματα στον κλάδο ζωής, δεδομένου ότι αυξήθηκαν τα έσοδα επενδύσεων και μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα. Πέρυσι, η ACHMEA ξεκίνησε την υλοποίηση της νέας στρατηγικής για εταιρικά προγράμματα συνταξιοδότησης και για επαγγελματικά ταμεία, μέσω του παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της εταιρείας Centraal Baheer. Ήδη, ένας πρώτος αριθμός πελατών συμμετέχει στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο της Centraal Baheer (APF).

Διεθνώς, η ACHMEA εστιάζει στην ανάπτυξη των βασικών τομέων προτεραιότητας, που είναι οι κλάδοι περιουσίας-ατυχημάτων και υγείας, με έμφαση στην αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων. H ACHMEA επισημαίνει τη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε Ελλάδα με την INTERAMERICAN και Σλοβακία.

Ο Willem van Duin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ACHMEA, αναφερόμενος στα αποτελέσματα και την προοπτική του ομίλου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Ως ασφαλιστικός οργανισμός, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας επεκτείνοντας τις δραστηριότητες ασφάλισης με καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες. Κατά το 2017, ολοκληρώσαμε το πρώτο έτος του νέου κύκλου προγραμματισμού μας με το μήνυμα “Δημιουργώντας μαζί”. Ο έλεγχος κόστους προχωρεί καλύτερα από το χρονοδιάγραμμα και επενδύουμε σημαντικά στην ανανέωση της εταιρείας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μέχρι και το 2020 προβλέπει ένα ετήσιο, μεικτό λειτουργικό αποτέλεσμα περίπου 450 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των συνεισφορών από τις δραστηριότητες υγείας».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ