Παρουσίαση του κου Ρηγόπουλου, CSR Manager του Ελληνικού Χρυσού

Δείτε την παρουσίαση του κου Ρηγόπουλου, CSR Manager του Ελληνικού Χρυσού με τίτλο “Βιώσιμη Ανάπτυξη και εταιρική επικοινωνία, η περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός” στα πλαίσια του συνεδρίου  Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη V.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ