Ευρωπαϊκή Πίστη: Σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας οικογένειας “Family Care”

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαμβανόμενη την ανάγκη κάθε γονέα να παρέχει τους απαραίτητους πόρους επιβίωσης στην οικογένειά του σε περίπτωση απροσδόκητου γεγονότος, διαθέτει το σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας οικογένειας “FamilyCare”.

Με το “FamilyCare” η Ευρωπαϊκή Πίστη καλύπτει τις δαπάνες επιβίωσης της οικογένειας του ασφαλισμένου, εξασφαλίζοντάς της:
  • Μηνιαίο εισόδημα μέχρι και 2000 € έως και για 15 έτη
  • Καταβολή εφάπαξ ποσού, για τις άμεσες υποχρεώσεις της, ίσο με το δεκαπλάσιο του μηνιαίου εισοδήματος
Επιπρόσθετα, παρέχεται στον ασφαλισμένο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του από ασθένεια ή ατύχημα, σύνταξη με το ποσό που έχει ο ίδιος επιλέξει και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων, με την ασφάλιση να συνεχίζεται κανονικά.

Το “FamilyCare” αποτελεί μία πράξη ευθύνης. Με την απόκτηση του προγράμματος, ο ασφαλισμένος μπορεί να αισθάνεται σίγουρος πως ό,τι κι αν συμβεί, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα φροντίσει η οικογένειά του να λαμβάνει ένα σταθερό, μηνιαίο κεφάλαιο για την επιβίωσή της.

Μάθετε περισσότερα για το “FamilyCare”. Απευθυνθείτε σε έναν από τους 5.400 συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης σε ολόκληρη την Ελλάδα, καλέστε στο 210 8119670 ή επισκεφθείτε το www.europaikipisti.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ