Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχοντας αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προχώρησε πρόσφατα στην ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας, πρώην ΠΙΚΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία ανέλαβε μέσω εξειδικευμένων συνεργείων, την ανακατασκευή των ξύλινων διαδρόμων που εξυπηρετούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην παραλία, καθώς και των κτισμάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Κέντρου.

Παράλληλα, περισσότεροι από 70 εργαζόμενοι της Εταιρίας συμμετείχαν εθελοντικά στον καθαρισμό και στο βάψιμο των χώρων της παραλίας, με κεντρικό σύνθημα «Παραλία για όλους».   

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, τα τελευταία χρόνια στηρίζει έμπρακτα το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας, στο σπουδαίο έργο του να υποστηρίζει ψυχολογικά και κοινωνικά καθώς και να φροντίζει για τη σταδιακή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και στην προώθησή τους στην αυτόνομη διαβίωση.

Πέραν της συγκεκριμένης δράσης, η Εταιρία έχει προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών όπως η οικονομική ενίσχυση για την ανακαίνιση των θαλάμων φιλοξενίας του Κέντρου, η δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και η συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Tandem, η οποία έχει αναλάβει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας παιδιών με αναπηρία.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, βάσει του φιλόδοξου πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει αναπτύξει, θα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ισονομίας, ισότητας και αποδοχής των ατόμων με αναπηρίες.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ