ICAP: Ολοκληρώθηκε το 2ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εταιρείες και Θεσμοί κατέληξαν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελλάδα θα λυθούν μέσω της πρόληψης αλλά και της συνένωσης δυνάμεων των εμπλεκόμενων μερών

Με θέμα τις αλληλεπιδράσεις του Πλαστικού, της Θαλάσσιας Ρύπανσης και των Τροφίμων με το Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) το 2ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που διοργάνωσε  και φέτος η πρότυπη ελληνική κοινότητα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων, GREEN ANGELS με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Προϊόντων και Υπηρεσιών της ΕΕΔΕ. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η οικοδόμηση ενός πλαισίου ενημέρωσης, προβληματισμού και διαλόγου ανάμεσα σε σημαντικές εταιρείες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού από τους κλάδους Τροφίμων, Πλαστικού και Ναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια του Debate οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με τη μείωση της παραγωγής και της χρήσης του πλαστικού, ενώ συμφώνησαν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν με συνένωση δυνάμεων και συνεργασίες, δηλώνοντας ότι ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα:

-Ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – HELMEPA, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ναυτιλιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού να παρουσιάσει τις δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθού και να μιλήσει για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις της ναυτιλίας, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της περιεκτικότητας του θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα, η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος, αλλά και η θαλάσσια ρύπανση από τα μικροπλαστικά.

-Η κ. Ρόζυ Χαριτοπούλου, από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΟΑΝ, παρουσίασε  τις αρμοδιότητες, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του οργανισμού σε σχέση με την ανακύκλωση, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην ορθή διαχείριση του πλαστικού και την εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με τη μείωση της παραγωγής και της χρήσης του, οδηγίες με τις οποίες θα πρέπει να εναρμονιστούν και να συμμορφωθούν οι παραγωγοί αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

-Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης Τσερέπας, από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, και την LARIPLAST S.A., ανέλυσε τη σημασία, τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητα του πλαστικού στη ζωή μας επικαλούμενος τα πλεονεκτήματά του και τις «ξεχωριστές» ιδιότητές του ως υλικό. Τόνισε πως βασική προϋπόθεση, όπως για όλα τα απορρίμματα, αποτελεί ο ορθός τρόπος διαχείρισης, απόρριψης και ανακύκλωσής του. Τέλος, επισήμανε τα κενά που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την κατάργηση ή μη κάποιων πλαστικών συσκευασιών σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία την οποία και χαρακτήρισε αρκετά ασαφή.

-Ο κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, από την ANTIPOLLUTION, μια  εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος που πήρε μέρος στην απορρύπανση των ακτών του Σαρωνικού μετά από το περσινό ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ, αναφέρθηκε στις τεχνικές απορρύπανσης που εφαρμόστηκαν αλλά και στη σπουδαιότητα πραγματοποίησης τακτικών δειγματοληψιών από τους αρμόδιους φορείς, στις θαλάσσιες περιοχές που έχει πραγματοποιηθεί κάποιο θαλάσσιο ατύχημα με διαρροή πετρελαίου. Ταυτόχρονα, έθιξε και την αναγκαιότητα που υπάρχει για την διάθεση επαρκών και κατάλληλων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στο πλαίσιο ενός συντονισμένου και συλλογικού συστήματος πρόληψης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (χρήστες – φορείς διαχείρισης λιμένων και παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων). Τέλος, αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα λιμάνια κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων αλλά και στην εκ του αποτελέσματος επιτυχή ακολουθούμενη πρακτική από τα Ελληνικά λιμάνια για την διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από αυτά.

-Ο κ. Παναγιώτης Μήτρου από τον Βρετανικό νηογνώμονα με την πιο μακρόχρονη παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία LLOYD’S REGISTER, αναφέρθηκε στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο σχετικά με την αντιμετώπιση της θαλάσσιας και αέριας ρύπανσης και που υποχρεώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως τις εταιρείες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων στη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς, ενώ έδωσε μεγάλο βάρος στη χρήση των πράσινων εναλλακτικών καυσίμων που θα απασχολήσουν εντόνως τον χώρο τα επόμενα χρόνια.

-Η κ. Αλεξάνδρα Ανδρεάδη από την PRIME MARINE επισήμανε την προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία για τη συνεχή και επαρκή εκπαίδευση των πληρωμάτων της σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης επάνω στο πλοίο αλλά και συμμόρφωσης των πληρωμάτων στους νέους κανονισμούς και τις διαδικασίες της εταιρείας, ειδικά σε σχέση με τη περιβαλλοντική συνείδηση, με δεδομένη τη δυσκολία συνύπαρξης πληρωμάτων διαφορετικής εθνικότητας. Ακόμα, στάθηκε στην εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης του ταξιδιού των πλοίων που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αέριων ρύπων, όπως επίσης και στις ενέργειες συμμόρφωσης που έχουν γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ορθή διαχείριση του θαλάσσιου έρματος. Υποστήριξε ότι στη φιλοσοφία της εταιρείας είναι η συνεργασία με τους Νηογνώμονες και άλλες εταιρείες  περιβαλλοντικού προσανατολισμού με τελικό στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

-Τέλος, η κ. Αλεξία Μαχαίρα από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, μίλησε για την προσαρμογή των καταναλωτών στην προσπάθεια μείωσης της πλαστικής σακούλας μέσω της επιβολής του περιβαλλοντικού τέλους, η οποία σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψε μείωση 80% σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά ευρήματα, ενώ αναφέρθηκε και στις αυστηρές διαδικασίες και προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου που υπόκεινται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που παράγει η εταιρεία και οι οποίες αξιολογούνται, ελέγχονται και πιστοποιούνται σε συνεχή βάση.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Γιαζιτζόλγου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του τομέα Management Consultants (Ιδ. Τομέας) ICAP Group, κ. Απόστολος Τσούμπρης και ο General Community Manager της κοινότητας GREEN ANGELS κ. Θεοφάνης Ξουλεής, ενώ την παρουσίαση είχε η δημοσιογράφος κ. Πηνελόπη Γαβρά.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ