Ευρωπαϊκή Πίστη: Με δύο νέα προγράμματα εμπλουτίζεται το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας

Δύο νέα, σύγχρονα και με προσιτό κόστος προγράμματα Υγείας, σχεδίασε και διαθέτει η Ευρωπαϊκή Πίστη. Πρόκειται για τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα FamilyPlus και HealthPlan, τα οποία έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους ασφαλισμένους πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βασικά χαρακτηριστικά τόσο του HealthPlan όσο και του FamilyPlus, είναι η πληρότητα των παροχών και η ελευθερία στην επιλογή των καλύψεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.

Πολύ σημαντικές παροχές και στα δύο προγράμματα είναι η κάλυψη για θεραπείες που δεν χρήζουν νοσηλείας και επεμβατικές διαγνωστικές πράξεις, η επιλογή θέσης νοσηλείας και εκπιπτόμενου ποσού, αλλά και το πλήθος των συμβεβλημένων και ειδικά συμβεβλημένων νοσοκομείων.

Τα προγράμματα αυτά, έχουν ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Ειδικά το FamilyPlus μπορεί να αποκτηθεί από μια τετραμελή οικογένεια,καταβάλλοντας ασφάλιστρα που αντιστοιχούν σε δύο άτομα, ενώ παρέχεται και ατομικά.

Τόσο το HealthPlan όσο και το FamilyPlus, ανήκουν στο Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας, που έχει δημιουργήσει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Πίστη και που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, σχεδιασμένο για την αποτροπή των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει ένα πρόβλημα υγείας.

Με τα συγκεκριμένα Νοσοκομειακά Προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Πίστη διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον στις ασφαλίσεις υγείας, με τον ίδιο σεβασμό προς την κοινωνία: να δημιουργεί προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες, με στόχο την πλήρη εξασφάλιση των αγαθών για τα οποία αγωνίζεται καθημερινά ο πολίτης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ