Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Ημερίδες της Εταιρίας με το Δίκτυο Πωλήσεών της

Με την Ημερίδα στην Αθήνα, ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις της Εταιρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, με το Δίκτυο Πωλήσεών της.

Στις Ημερίδες, συμμετείχαν πάνω από 2.000 Συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης, ανάμεσά τους και οι κορυφαίοι Μεσίτες και Ασφαλιστικοί Πράκτορες της Ελλάδας, έχοντας όλοι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες και συζητήσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι μια Εταιρία με μηδενικό τραπεζικό ή οποιουδήποτε είδους δανεισμό, η οποία έχει επιλέξει τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ως τον μοναδικό μοχλό ανάπτυξης των ασφαλιστικών της εργασιών.

Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο και πιστή στην δέσμευσή της για δραστηριοποίηση στον κλάδο, μόνο μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, η Ευρωπαϊκή Πίστη διοργάνωσε τις Ημερίδες ανά την Ελλάδα, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στον Συνεργάτη της και να του παρέχει γνώση και εφόδια, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα θέματα που αφορούσαν στα νέα προγράμματα «Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης» και «FamilyCare 2», σε παροχές προς το Δίκτυο Πωλήσεων, στην αξία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και στην αλλαγή του συστήματος πωλήσεων.

Οι Συναντήσεις έκλεισαν με την βράβευση των κορυφαίων Συνεργατών της Εταιρίας για το 2018.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη με την διοργάνωση των Ημερίδων ανά την Ελλάδα, δήλωσε ακόμη μία φορά παρούσα και δίπλα στους Συνεργάτες της, φροντίζοντας να παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στο Δίκτυο Πωλήσεων της.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ