Ευρωπαϊκή Πίστη: Στήριξη των νεοεισαχθέντων φοιτητών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, ανακοινώνει και φέτος πρόγραμμα υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιβραβεύοντας την Αριστεία, θα προσφέρει 5 υποτροφίες των € 1.500 σε ισάριθμούς φοιτητές, οι οποίοι θα πετύχουν τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής στο νέο τμήμα του ΕΚΠΑ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (ΔΕΟ).

Το Τμήμα ΔΕΟ έχει ως αποστολή την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα, εστιάζοντας το Πρόγραμμα Σπουδών στο νέο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και δημιουργώντας ευκαιρίες για τους σπουδαστές του μέσω της πρακτικής άσκησης και την στενή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα.  

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης και της νεανικής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας την πεποίθησή της πως μια κοινωνία δεν γίνεται να ακμάσει αν δεν επενδύσει στους νέους της.

Η Εταιρία, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης συνεργάζεται με τους κοινωνικούς φορείς και αναλαμβάνει την ευθύνη της έναντι του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλοντας δυναμικά σε κάθε δράση που προσβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ