Η INTERAMERICAN συμμετείχε στην ημερίδα «Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον -τόσο από την ασφαλιστική πλευρά όσο και από εταιρική ευθύνη για τις κοινωνικές συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων- η INTERAMERICAN συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή», που οργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ στις 17 Μαΐου 2019 στην Πολυτεχνειούπολη ΕΜΠ. Εκ μέρους της εταιρείας, συνομιλητής στη συζήτηση ήταν ο Πάνος Κούβαλης, διευθυντής της απευθείας ασφάλισης Anytime. Η INTERAMERICAN αποτελεί σταθερό συνεργάτη του Παρατηρητηρίου για την έρευνα και ενημέρωση σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, στη βάση συμφώνου που έχουν συνυπογράψει τα δύο μέρη. 

Στόχο της ημερίδας, που παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα, αποτέλεσε η εμβάθυνση στον ρόλο και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στην οδική ασφάλεια. Σχετικά, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των βασικών ερευνητικών έργων τεχνολογικής αιχμής που εκπονούνται στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, καθώς επίσης αναπτύχθηκε συζήτηση εξειδικευμένων εισηγητών για τις νέες προοπτικές και τους ορίζοντες της οδικής ασφάλειας στην ψηφιακή εποχή, στην Ευρώπη και παγκοσμίως.  Στη συζήτηση, μαζί με τον κ. Κούβαλη (Anytime της INTERAMERICAN) συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Δημόσιο Τομέα (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), από τον ερευνητικό τομέα (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών), από τους Αυτοκινητόδρομους (Νέα Οδός), καθώς και από τον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (OSeven).

Ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, επεσήμανε ότι η τηλεματική, τα δεδομένα ευρείας κλίμακας (big data) και οι πολλαπλασιαζόμενοι αυτοματισμοί των οχημάτων έχουν, ήδη, αρχίσει να μετασχηματίζουν τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του οδηγού, του οχήματος και του οδικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη συνεχώς πιο ασφαλή κυκλοφορία, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η ανάλυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί έρευνα μεγάλης σημασίας και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη, τόσο για πιο ασφαλή συμπεριφορά των οδηγών όσο και για τις κατάλληλες αποφάσεις των διαχειριστών της υποδομής και της κυκλοφορίας. Χρειάζεται, όμως, εντατικοποίηση της έρευνας και στενή συνεργασία όλων των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της νέας ψηφιακής εποχής, όπως τόνισε ο κ. Γιαννής.

Από την Anytime της INTERAMERICAN, ο Πάνος Κούβαλης οριοθέτησε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά σε μια ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο για την ασφάλιση οχημάτων. Προκλήσεις, που συνδέονται με την δυναμική κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν  την οδήγηση με τη χρήση όλο και περισσότερων δεδομένων και αφετέρου, με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας να περιορίσει σημαντικά τα ατυχήματα και να αυξήσει την οδική ασφάλεια. Ο κ. Κούβαλης αναφέρθηκε και στη σύνθεση ενός νέου τοπίου στη βιομηχανία της αυτοκίνησης, μελλοντικά, που θα αλλάξει τόσο το χαρακτήρα της ασφαλιστικής κάλυψης όσο και το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Συμπερασματικά, οι τοποθετήσεις των συνομιλητών συνέκλιναν στην ανάγκη μιας συστηματικής, πολύπλευρης και με επιστημονική τεκμηρίωση προσέγγισης του ζητήματος της οδικής ασφάλειας, με απαραίτητη τη συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με την οδική κυκλοφορία.

Βελτίωση δεικτών και αξιοποίηση της τεχνολογίας

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις αρχές Απριλίου τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το έτος 2018. Πέρυσι, σύμφωνα τα στοιχεία, 25.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2010 έως σήμερα καταγράφεται μείωση 21% των τροχαίων θυμάτων, η οποία απέχει από τον αρχικό στόχο της μείωσης κατά 50% έως το 2020. Στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να παραμένει ο εκμηδενισμός των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους της έως το 2050. Επίσης, παραμένουν και οι ενδιάμεσοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των θανάτων κατά 50% μεταξύ 2020-2030, καθώς και των σοβαρών τραυματισμών κατά την ίδια περίοδο.

Επισημαίνεται ότι, στην πλειοψηφία των κρατών μελών, ο αριθμός των νεκρών ήταν κάτω από 60 ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων, για 8 κράτη μέλη ήταν 40 θάνατοι και μόνο για δύο κράτη μέλη ήταν πάνω από 80. Οι επιδόσεις της Ελλάδας σημείωσαν εντυπωσιακή βελτίωση, φθάνοντας σε μείωση κατά 45% από το 2010. Ωστόσο, ο αριθμός των θανάτων παραμένει υψηλός: 64 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων κατά το 2018. 

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσονται και οι νέοι κανόνες, που καθιερώνουν 30 χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα νέα αυτοκίνητα. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας, η συσκευή προειδοποίησης για την απόσπαση της προσοχής του οδηγού και το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης. Οι υποχρεωτικές τεχνολογίες ασφάλειας θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να διασωθούν περισσότερες από 25.000 ζωές ανθρώπων και να αποτραπούν τουλάχιστον 140.000 τραυματισμών έως το 2038, δεδομένου ότι το 95% των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. 

Οι κανόνες αυτοί, με τη μορφή Κανονισμού, εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου και αναμένεται να υιοθετηθούν και από το Συμβούλιο.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ