Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανακοίνωση για τον Covid – 19

Όσο η κρίση αυτή κλιμακώνεται, η Ευρωπαϊκή Πίστη με συνέπεια και ευθύνη θα φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα με μια ισχυρή πολιτική προστασίας

Δελτίο Τύπου

Σε ένα περιβάλλον όπου η Ελληνική Κοινωνία βιώνει για πρώτη φορά, αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι η αλληλεγγύη και η ατομική υπευθυνότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων της,  αλλά και την αδιάλειπτη προσφορά υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.

Η Εταιρία είναι πάντα δίπλα στο Δίκτυο Πωλήσεων της, στους εργαζόμενους της και στις οικογένειές τους, με συνεχή ενημέρωση και λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης όπως: συχνή απολύμανση των χώρων εργασίας, αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών, περιορισμό πολυπληθών συγκεντρώσεων, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, προστασία των ευπαθών ομάδων της, καθοδήγηση στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Όσο η κρίση αυτή κλιμακώνεται, η Ευρωπαϊκή Πίστη με συνέπεια και ευθύνη θα φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα με μια ισχυρή πολιτική προστασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία εφαρμόζει με επιτυχία την εξ αποστάσεως εργασία με πρωταρχικό στόχο να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας. 

Ενθαρρύνουμε, λοιπόν, τους πελάτες και το Δίκτυο μας να χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους μαζί μας, τα ψηφιακά μας κανάλια, περιορίζοντας στο ελάχιστο την φυσική τους παρουσία στους χώρους μας. 

Σκοπός των προληπτικών μέτρων της Εταιρίας είναι τόσο η προστασία των εργαζομένων και της κοινωνίας, όσο και η απρόσκοπτη λειτουργία της, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. 

Πηγή άρθρου: Από Δελτίο Τύπου της Εταιρίας
Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Markus Spiske

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ