Χρηματοδότηση κινητής μονάδας ιατροκοινωνικής παρέμβασης στην Ηλεία με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε εφαρμογή και η πέμπτη κατά σειρά πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τη στήριξη των πυρόπληκτων στην Ηλεία, με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού


Η INTERAMERICAN υποστηρίζει οικονομικά Κινητή Μονάδα Ιατροκοινωνικής Παρέμβασης στη Ηλεία και συγκεκριμένα στο Δήμο Ζαχάρως. Η μονάδα για διάστημα οκτώ (8) μηνών θα παρέχει κατ' οίκον υπηρεσίες ιατρο-νοσηλευτικής φροντίδας, κοινωνικής μέριμνας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασυνδετικής φροντίδας, κατά προτεραιότητα σε ηλικιωμένους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών πυρόπληκτων δημοτικών διαμερισμάτων.


Η οικονομική υποστήριξη ανέρχεται στο ποσόν των 160.000 ευρώ και περιλαμβάνει την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού που θα στελεχώσει τη μονάδα και συγκεκριμένα τριών κοινωνικών λειτουργών, μιας νοσηλεύτριας, ενός γιατρού παθολόγου, ενός οδηγού και ενός διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την αγορά δύο mini bus.


Η ενέργεια αυτή εντάχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης της INTERAMERICAN για την υποστήριξη των πυρόπληκτων, ώστε να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες με συμμετοχή του EUREKO ACHMEA FOUNDATION, κοινωφελούς ιδρύματος της μητρικής εταιρείας EUREKO, που διέθεσε συνολικά 250.000 ευρώ. Το κονδύλι αυτό, διατέθηκε σε δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή αναγνωρισμένων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Το σχέδιο υποστήριξης των πυρόπληκτων στο σύνολό του, εκτός της συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό για την Κινητή Μονάδα που ήδη δρομολογήθηκε, περιελάβανε ακόμη ενέργειες: αποκατάστασης σχολικών κτηρίων, διάθεσης σχολικών ειδών και παιχνιδιών σε παιδιά, υποστήριξης κτηνοτρόφων με την προσφορά ζωοτροφών, διάθεσης ασθενοφόρων, παροχής υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Δράσεων και οικονομικής ενίσχυσης Επιτροπών Διαχείρισης Κονδυλίων για τους πυρόπληκτους.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ