Το ICAP – Risk Training Institute και το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

Έναρξη Προγράμματος 14 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Το ICAP – Risk Training Institute και το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η θεματολογία του Mastering Credit Risk, ο τρόπος εκπαίδευσης, οι εξετάσεις και η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελούν εγγύηση για ουσιαστική και πρακτική γνώση των εκπαιδευομένων, και συνεπώς καλύτερα αποτελέσματα σε cash flow, collection και profitability για τις επιχειρήσεις τους.

Πηγή Άρθρου και Εικόνας: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ