Ευρωπαϊκή Πίστη – 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Α’ εξάμηνο του 2020

4 αφορούσαν στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό και στην Εκπαίδευση, 8 στη στήριξη Ευπαθών Ομάδων, 3 στον τομέα της Υγείας και 12 αφορούσαν στην ενίσχυση του ευρύτερου κοινωνικού ιστού

Δελτίο Τύπου

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, προχώρησε σε 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Α’ εξάμηνο του 2020.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 27 δράσεων, 4 αφορούσαν στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό και στην Εκπαίδευση, 8 στη στήριξη Ευπαθών Ομάδων, 3 στον τομέα της Υγείας και 12 αφορούσαν στην ενίσχυση του ευρύτερου κοινωνικού ιστού. 
Αξίζει να αναφερθεί πως ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη στάθηκε αρωγός στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του Covid-19, προσφέροντας 10 αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας στο Υπουργείο Υγείας και παρέχοντας δωρεάν τρίμηνη ασφαλιστική κάλυψη στα 250 οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ., τα οποία διέθεσε δωρεάν στην πολιτεία η εταιρία AVIS.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εναρμονίζονται πλήρως με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact), στο οποίο ο Όμιλος συμμετέχει εθελοντικά από το 2011, καθώς και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που το Οικουμενικό Σύμφωνο θέτει. 

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η Κοινωνική Υπευθυνότητα δεν είναι απλά ένα προγραμματισμένο έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής και καθημερινή προσπάθεια να συνεισφέρει και να είναι δίπλα στην κοινωνία με τρόπο ουσιαστικό. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.. 

Πηγή Άρθρου και Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ