Ευρωπαϊκή Πίστη: Κορυφαία διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021 για την πρωτοβουλία «Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς»

Χαλάνδρι, 14 Ιουνίου 2021  – Η Ευρωπαϊκή Πίστη διακρίθηκε με την κορυφαία διάκριση στα “Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021”, στον πυλώνα “Bravo Governance”, για την πρωτοβουλία “Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς”. 

Ο εν λόγω πυλώνας αφορά στις πρακτικές και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμμετείχαν εταιρίες που εφαρμόζουν δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας (Accountability). 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Πίστη για την Αποτροπή της Απάτης και την Πάταξη της Διαφθοράς, λειτουργούν δεσμευτικά ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας και προωθούν τη διαφάνεια σε όλα τα θέματα που άπτονται της δραστηριότητας του οργανισμού, ενώ καταπολεμούν τη διαφθορά σε όλες τις εκφάνσεις της, διατηρώντας παράλληλα τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης, η Compliance & AML Manager της Εταιρίας κα. Κατερίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. μια γενικότερη επιβράβευση για τις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που επί σειρά ετών ενσωματώνει στην κουλτούρα της. Οι αρχές μας είναι η βάση του συστήματος διακυβέρνησης της Εταιρίας μας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, με στόχο το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών».

Τα Bravo Sustainability Dialogues & Awards αποτελούν ένα θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών και συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ