English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Ethos Media Α.Ε.

Ethos Media Α.Ε.

Μέλος: Trial
Από: 06.05.2011

Θεσσαλίας 29 (1ος όροφος), 174 56 Άλιμος, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Greek Corporate Governance Summit

Από: 23.09.2019 Έως: 23.09.2019 Διάδοση

Greek Corporate Governance Summit

23.09.2019
NJV Athens Plaza

Το Greek Corporate Governance Summit διοργανώνεται το 2019 πρώτη φορά και στοχεύει να γίνει συνέδριο θεσμός στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το Συνέδριο είναι μια συνδιοργάνωση της Ethos Events και της Georgeson, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Το Greek Corporate Governance Summit θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel.

Σκοπός του 1st Greek Corporate Governance Summit είναι να αναδείξει την αξία της εταιρικής διακυβέρνησης στiς Ελληνικές Επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, ιδιωτικές ή δημόσιες, εισηγμένες ή μη.

Η εταιρική διακυβέρνηση σαν ένα σύνολο πρακτικών που έχουν στόχο αφενός την αξιοπιστία, αφετέρου την ξεκάθαρη παρουσίαση της διοικητικής λειτουργίας των κανόνων που τη διέπουν την κάθε εταιρία, λειτουργεί καθοριστικά στην εμπέδωση της κατάλληλης κουλτούρας. Από την άλλη πλευρά επιβεβαιώνει την διαφανή λειτουργία της προς τους στους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω:
 • Η ενηλικίωση του μετοχικού ακτιβισμού
 • Ποιότητα και σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: ο πυρήνας της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Μέτοχοι – ομολογιούχοι και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Η Αξία της Εταιρικής Διακυβέρνησης για μη εισηγμένες εταιρίες και ΜΜΕ
 • Ο νέος ρόλος της πληροφορικής και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλητές από τον διεθνή χώρο αλλά και από την Ελλάδα, όπως εκπροσώπους της κυβέρνησης, ακαδημαϊκούς, επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζικούς, οικονομικούς συμβούλους, στελέχη ρυθμιστικών αρχών κ.ά.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα panels:

PANEL 1
SHAREHOLDER ACTIVISM IS COMING OF AGE
As the shareholder base in Europe changes, a more shareholder-centric model is challenging the status quo and is creating an environment more supportive of activism. No European company is safe from shareholder activists anymore. Activist campaigns globally reached record highs in 2018 (according to Lazard’s 2018 Review of Shareholder Activism). Specifically in Europe, activist campaigns accounted for 23% (58 campaigns) of the total global companies targeted.
 • When does a Shareholder Activist get involved
 • The new trend is that institutional investor borrow a page from activists tactics in order to bring about the desired change
 • Are Shareholder Activists hostile antagonists, or some of them are becoming more cooperative with management
 • Activists continue to pay close attention to individual director performance
 • More boards becoming “their own activist” or commissioning independent assessments to preemptively identify vulnerabilities by employing firms in order to conduct : director-vulnerability analysis, look at the strengths and weaknesses of board composition and proactively identify where activists may attack Board
 • What companies can do proactively to protect themselves and what to do when an activist shareholder comes calling
 • Changes in the Greek Corporate Governance Code

PANEL 2
BOARD QUALITY AND COMPOSITION AT THE HEART OF CORPORATE GOVERNANCE
 • What makes a board efficient? What is the role of the independent directors?
 • Is the board truly independent? Is its composition under regular review? Do board competencies align with and support the company’s forward-looking strategy?
 • Directors face increased scrutiny around how equipped the board is with industry knowledge, capital allocation skills, and transformation experience.
 • Institutional investors are pushing to further encourage robust, independent, and regular board evaluation processes that may result in board evolution.
 • Gender diversity continues to be an area of focus across many countries and investors.

PANEL 3
SHAREHOLDERS - BONDHOLDERS & CORPORATE GOVERNANCE
 • Corporate Governance and Risk Premium: investors are willing to pay a higher price for companies with better Corporate Governance
 • Bondholders, like shareholders, now typically trade their securities instead of holding them to maturity, thereby giving bondholders a vested interest in their firm’s performance
 • Greek listed companies cases (Folli-Follie, Ellaktor, Creta Farms)
 • Does perceived Corporate Governance country level affect the prices of its bonds?

PANEL 4
THE VALUE OF CORPORATE GOVERNANCE FOR NON-LISTED COMPANIES & SMEs
 • Application of Corporate Governance directives to non-listed companies: Problems & Solutions
 • Adaptation of Corporate Governance directives specially for Greek SMEs: Can it be done and is it worth the cost and effort?

PANEL 5
THE NEW ROLE OF IT & BLOCKCHAIN IN CORPORATE GOVERNANCE


Διοργάνωση

Η ETHOS ΕVENTS σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, επιχειρηματικά βραβεία και καινοτόμες εκδηλώσεις για τα πεδία δραστηριότητας της ETHOS MEDIA S.A. καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της. Στόχος είναι να προσφέρει στα επικεφαλής στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα επιχειρηματικά events εστιάζουν στους τομείς των επενδύσεων, της ασφαλιστικής αγοράς, της υγείας, της ξενοδοχίας και των εξαγωγών.

Παράλληλα, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters. Ειδικότερα, στις εκδόσεις της ETHOS MEDIA S.A. συγκαταλέγονται: το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B Pharma & Health Business και το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World.

Όσον αφορά στο internet, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr, το portal virus.com.gr για την πολιτική υγείας και φαρμάκου και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week.

Ο ‘Ομιλος GEORGESON ιδρύθηκε το 1935 και είναι ο πρώτος και σημαντικότερος πάροχος στρατηγικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και επενδυτές που επιδιώκουν να αφήσουν το στίγμα τους στην επιχειρηματική στρατηγική.

Πρωταρχικός σκοπός του Ομίλου είναι να προσφέρει υποστήριξη σε εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, σε σχέση με περίπλοκες συναλλαγές. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής, στους πελάτες, εύστοχων και προηγμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι βασικές υπηρεσίες του Ομίλου συμπληρώνονται και αναβαθμίζονται από τις υπηρεσίες στρατηγικής συμβουλευτικής που προσφέρει, οι οποίες περιλαμβάνουν πρακτικές ανάπτυξης πελατείας, ταυτοποίησης στοιχείων μετόχων, ανάλυσης εταιρικής διακυβέρνησης, πρόβλεψης ψηφοφορίας και εμβάθυνσης σε προφίλ επενδυτών και μετόχων.

Ο Όμιλος GEORGESON εγγυάται επιτυχία και περιορισμό του ρίσκου διαφόρων συναλλαγών, σε Διοικητικά Συμβούλια και Διευθύνοντες Συμβούλους ανά τον κόσμο που κάνουν χρήση της εμπειρογνωμοσύνης του σχετικά με επενδυτικές πρακτικές, καθώς και της μοναδικής -βασισμένης σε δεδομένα- τεχνογνωσίας.

Η διεθνής παρουσία του Ομίλου και το αποτύπωμά του, του επιτρέπουν να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάλυση και άμβλυνση των λειτουργικών κινδύνων που συνδέονται με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως.

Φωτογραφίες