Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Facility Management – Level 3 (2 ημέρες)

28 Νοεμβρίου 2022 @ 14:00 - 18:00

Σύγχρονες Συμβάσεις Υπηρεσιών- Εξειδίκευση στη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαχείρισή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε facility managers, καθώς και σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει πώς πρέπει να διαχειρίζεται εγκαταστάσεις ως προς τη συντήρηση και τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους στο πλαίσιο μιας σύγχρονης σύμβασης υπηρεσιών.

Σκοπός

Να εξειδικευτείς στη διαχείριση συμβάσεων υπηρεσιών και στη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στόχοι

Να γνωρίσεις:

 • Πότε να επιλέγεις το outsourcing
 • Τις κύριες αιτίες ανάθεσης της συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία
 • Τη διαδικασία προμήθειας μιας υπηρεσίας
 • Το σχεδιασμό της προδιαγραφής με
 • Τους 7 διαφορετικούς τύπους προδιαγραφών- συμβάσεων υπηρεσιών συντήρησης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες με παραδείγματα
 • Τους διαφορετικούς τρόπους τιμολόγησης κοστολόγησης
 • Τη δημιουργία μετρήσιμων στόχων για τις υπηρεσίες
 • Πώς να κάνεις προεπιλογή εργολάβων συντήρησης
 • Τη μορφή και το περιεχόμενο της τελικής προδιαγραφής
 • Πώς να διαχειριστείς ένα διαγωνισμό και την επιλογή του εργολάβου
 • Πώς γίνεται η σύνταξη σύμβασης συντήρησης με εργολάβο
 • Τις σύγχρονες Συμβάσεις στοχευμένες στο αποτέλεσμα (performance-based acquisition  p b a)
 • Πώς γίνεται η σύνταξη των S L A s (service level agreements)
 • Πώς γίνεται ο σχεδιασμός της παρακολούθησης και ελέγχου μιας σύμβασης υπηρεσιών. Η σημασία των δεικτών απόδοσης
 • Πώς υλοποιείται η παρακολούθηση και έλεγχος
 • Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα του facility manager στη παρακολούθηση μιας σύμβασης συντήρησης
 • Διαδικαστικές ενέργειες που απορρέουν από τη σύμβαση και πρέπει να εκτελούνται από τον Facility manager
 • Οι τρόποι επίλυσης των διαφορών στη διάρκεια υλοποίησης
 • Οι τροποποιήσεις στη σύμβαση και πότε πρέπει να γίνονται

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
28 Νοεμβρίου 2022
Ώρα:
14:00 - 18:00
Ιστότοπος:
https://www.gepgroup.gr/events/facility-management-level-3/