Πολιτική Απορρήτου

Η Global Sustain Α.Ε. Πάροχος Υπηρεσιών (“Global Sustain”) δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτυακού τόπου globalsustain.org (“ιστοσελίδα/ ιστότοπος”).

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διαβάσουν προσεκτικά τη Δήλωση απορρήτου του ιστοτόπου. Με τη χρήση της ιστοσελίδας globalsustain.org, αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Ενημέρωσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τροποποιήσεις της παρούσας Ενημέρωσης συνιστά αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Η Ενημέρωση συνδέεται άμεσα με τους , Όρους χρήσης του ιστοτόπου και συνοδεύει αυτούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτούς για περισσότερες πληροφορίες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία ” Global Sustain Α.Ε. Πάροχος Υπηρεσιών “, με έδρα την οδό Αγίας Τριάδας 36, Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα, είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας globalsustain.org και υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της ιστοσελίδας και για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Global Sustain για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα δεδομένα σας, στέλνοντας email στο info@globalsustain.org.

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Ο δικτυακός τόπος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με τις υπηρεσίες της Global Sustain και τα νέα του δικτύου της.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιστότοπο για να στείλετε ένα μήνυμα ή/και να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος του δικτύου Global Sustain, καθώς και να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Global Sustain.

Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες να παρέχουν:  

Δεδομένα επικοινωνίαςΟνοματεπώνυμο Email Αριθμός τηλεφώνου
Λεπτομέρειες της εταιρείαςΘέση
Προσωπικές πληροφορίεςΚατηγορία συνδρομής Οποιοδήποτε άλλο μήνυμα

Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και την παραλαβή του, συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των χρηστών:

Δεδομένα επικοινωνίαςEmail
Προσωπικές πληροφορίεςΔιεύθυνση IP

Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε και να προσαρμόζουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies για να μάθετε περισσότερα για τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

Σκοπός και νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και του ελληνικού νόμου 4624/2019.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας για τους ακόλουθους σκοπούς και με βάση τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Σκοπός: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις συνδρομές μας

Νόμιμη βάση: Απαραίτητη επεξεργασία πριν από τη σύναψη σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων

Σκοπός: Επικοινωνία με τους χρήστες κατόπιν αιτήματος

Νόμιμη βάση: Η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να απαντήσει στο μήνυμά σας.

Σκοπός: Εμπορική προώθηση με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Νόμιμη βάση: Συναίνεση

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε και να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα χρηστών για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή εντολές από τις αρμόδιες αστυνομικές, δημόσιες και δικαστικές αρχές.

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα του λογαριασμού των χρηστών διατηρούνται για 1 έτος μετά την επικοινωνία του χρήστη με την Global Sustain. Σε περίπτωση που μια εταιρεία/χρήστης έχει γίνει μέλος του δικτύου μας, διατηρούμε τα δεδομένα της μέχρι να αποχωρήσει από το δίκτυό μας και να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και εμπορικών ανακοινώσεων με τη συγκατάθεσή τους διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και να διαγραφεί από την υπηρεσία.

Για τη διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των cookies, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

Αποδέκτες των δεδομένων 

 Τα δεδομένα σας μπορεί να χρειαστεί να γίνουν διαθέσιμα στο προσωπικό της Global Sustain και στους τεχνικούς συντήρησης του ιστότοπου, οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Όλα τα μέρη δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και δέουσας επιμέλειας.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από την εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, τα email μας  και φιλοξενεί τον ιστότοπό μας (https://www.generation-y.gr/). Όλα τα μέρη λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και νόμιμης επεξεργασίας.

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της προστασίας των νόμιμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο της επεξεργασίας από τους συνεργάτες μας ή τρίτους (όπως υπηρεσίες cloud), διασφαλίζοντας πάντα ότι τηρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία τους.

Επικοινωνίας με την ιστοσελίδα

Η επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας, έχει πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνουμε στην ιστοσελίδα μας.

Δεν προωθούμε μηνύματα σε τρίτους τα οποία λαμβάνουμε χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα.

Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή η μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Τεχνικά μέτρα του ιστοτόπου

Συνεργαζόμαστε με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας του ιστότοπου, για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρώντας τα δεδομένα του ιστότοπού μας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα δεδομένα προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ένα σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, αποθήκευσης και της σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία του ιστότοπου. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας σε τρίτο πάροχο αποθήκευσης για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής.

Social Media

Η Global Sustain χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των υπηρεσιών της. Η παρούσα ειδοποίηση δεν ισχύει όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με τον ιστότοπό μας. Αντ’ αυτού, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην πολιτική απορρήτου των εν λόγω κοινωνικών μέσων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα ενημέρωσηςΈχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασηςΈχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσηςΜπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφήςΈχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς  θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΈχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσηςΔικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένωνΈχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασηςΈχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επικοινωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@globalsustain.org.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της παραπάνω προθεσμίας για τη διερεύνηση ή/και την επεξεργασία του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για τη δικαιοδοσία της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τροποποίηση της παρούσας Ενημέρωσης

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση κατά καιρούς. Ενδέχεται να προβούμε σε αυτές τις τροποποιήσεις για διάφορους λόγους, για παράδειγμα για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές ή απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές στις εταιρικές πρακτικές. Η τελευταία έκδοση θα δημοσιεύεται στο σχετικό σημείο της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά για να βρίσκετε την τελευταία έκδοση. Η τελευταία έκδοση είναι η ισχύουσα. Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, συμφωνείτε με την αναθεωρημένη ειδοποίηση.

Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2022