Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Σεμινάρια ΕΒΕΑ «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ThinkGreen»

1 Φεβρουαρίου 2011 @ 00:00 - 29 Απριλίου 2011 @ 00:00

Ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ρόλου του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) υλοποιεί το Έργο «ThinkGreen» το οποίο εντάσσεται στα «Ανεξάρτητα Έργα» που χρηματοδοτούνται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ήτοι Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού EOX 2004-2009.

Το Έργο αυτό έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων (ρύπανση κ.ά.) της λειτουργίας των μικρομεσαίωνεπιχειρήσεων (ΜΜΕ) με έμφαση σε αυτές που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένεςαστικές περιοχές στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Έργου προβλέπεται μεταξύ άλλων και η υλοποίηση της δράσης «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Στόχος της δράσης αυτής είναι να εκπαιδευτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κρίσιμα ζητήματα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος σχετικά με το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη που στη σημερινή συγκυρία της διεθνούς και εγχώριας κρίσης τείνει να γίνει η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο αλλά και τις επιχειρήσεις ειδικότερα.

Συγκεκριμένα, μέσω του «Περιβαλλοντικού Mentoring» επιδιώκεται:
 • Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
 • Η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ΜΜΕ για την υιοθέτηση στη λειτουργία τους πρακτικών «πράσινης» επιχειρηματικότητας,
 • Η αντιστοίχηση Καλών Πρακτικών μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ, καθώς και η ανάδειξη των σχετικών ωφελειών,
 • Η μεταφορά γνώσης στις ΜΜΕ για την εφαρμογή των παραπάνω Καλών Πρακτικών και τη συμμόρφωση τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία  
Επιπλέον στόχος του «Περιβαλλοντικού Mentoring» είναι η αλλαγή της αντίληψης της εκπαιδευόμενης επιχείρησης σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και  στην σχέση της με την οικονομική απόδοση.

Εκτιμάται ότι οι ΜΜΕ που θα μετάσχουν στο Περιβαλλοντικό Mentoring θα αποκομίσουν γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν:
 • Μείωση κόστους ή/και αύξηση πωλήσεων, μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης διαφόρων επιχειρησιακών πόρων,
 • Ενδυνάμωση της φήμης και ενίσχυση της εικόνας τους στην τοπική κοινωνία.
Τα σεμινάρια του Περιβαλλοντικού Mentoring:
 • δεν επιβαρύνουν οικονομικά τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις καθώς χρηματοδοτούνται από το Έργο «ThinkGreen»
 • θα διενεργηθούν υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες, από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στην αγορά εργασίας με σημαντική γνώση και εμπειρία:
  • σε θέματα και διαδικασίες περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
  • στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων,
  • σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων κ.ά
 • θα έχουν χρονική διάρκεια 15 ωρών περίπου και θα ολοκληρωθούν κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου 2011.
Στα στελέχη των επιχειρήσεων που θα μετάσχουν στο περιβαλλοντικό mentoring θα χορηγηθεί από το ΕΒΕΑ σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Εφόσον ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης της δράσης «Περιβαλλοντικό mentoring» του Έργου «ThinkGreen» μπορείτε να συμπληρώσετε το Δελτίο Συμμετοχής που θα βρείτε συνημμένο παρακάτω και να το αποστείλετε στα fax: 210 362 6644, 210 362 4643, Ε-mail: gige@acci.gr, training@acci.gr.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, τηλ.: 210 362 6236, 210 338 2481 (αρμόδιοι κ. Γ. Γιτσούδης και κ. Σ. Σταρρά).Λεπτομέρειες

Αρχή:
1 Φεβρουαρίου 2011 @ 00:00
Τέλος:
29 Απριλίου 2011 @ 00:00