Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

1o στρατηγικό συνέδριο για τον κλάδο της ενέργειας: «Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη»

31 Οκτωβρίου 2011 @ 00:00

%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b5%ce%b9%cf%86%cf%8c%cf%81
 Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία


Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες αποκτούν μια επιπλέον αναπτυξιακή διάσταση υπό τις παρούσες συνθήκες για την Ελληνική Οικονομία, προσφέρει η αγορά της Ενέργειας στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διάθεση παραδοσιακών όσο και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

Στόχος του συνεδρίου
H αναγκαία μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς μια οικονομία με ενεργειακή επάρκεια και χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με βάση τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, δεν είναι εφικτή χωρίς τη ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ειδικότερα: έρευνα και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, αναδιάρθρωση του εγχώριου τομέα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής, αξιολόγηση στρατηγικών σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου, ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος της τάξης των 9,1 GW έως το 2020 κ.ά. Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι η Ενέργεια είναι ο τομέας της οικονομίας ο οποίος αναμένεται να προσελκύσει εγχώριους και ξένους επενδυτές στο άμεσο μέλλον.

Οι διαφαινόμενες ευκαιρίες και οι προκλήσεις στον κλάδο της Ενέργειας θα αναλυθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Boussias Communications.

Ανάλυση θεματολογίας
Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών φορέων και κορυφαία στελέχη του κλάδου, εμπειρογνώμονες, επενδυτές και ειδικοί σύμβουλοι καταθέτουν τις απόψεις και την εμπειρία τους, παρουσιάζουν επιτυχημένες πρακτικές και επενδυτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλυθούν στο συνέδριο περιλαμβάνονται:
 •  Αξιολόγηση των πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τον κλάδο της Ενέργειας
 • Εκτίμηση για τη συνεισφορά του κλάδου στην Ελληνική Οικονομία και αναγκαίες προσαρμογές της ενεργειακής αγοράς στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης
 • Εκτιμήσεις για το ρόλο της Ελλάδας στην περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και για την ανάπτυξη ενεργειακών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή
 • Προσδιορισμός της αξίας και των επιπτώσεων της ιδιωτικοποίησης των οργανισμών παραγωγής Ενέργειας
 • Επισκόπηση και αξιολόγηση των σημαντικότερων επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα
 • Παρουσίαση των βασικών στρατηγικών για αύξηση της ενεργειακής επάρκειας, βελτίωση της παραγωγικότητας και αριστοποίηση του μείγματος ενέργειας
 • Ανάλυση των επιπτώσεων του οικονομικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ενέργειας
 • Πρόβλεψη της αναμενόμενης συμπεριφοράς των επενδυτών στο άμεσο μέλλον –  τοπικά έναντι διεθνών κεφαλαίων
 • Εντοπισμός των διαφαινόμενων επενδυτικών ευκαιριών για την παραγωγή ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, για την επίτευξη ενεργειακής επάρκειας και αειφόρου ανάπτυξης
 • Εξεύρεση τρόπων ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αξιοποίησης των επενδυτικών δυνατοτήτων
Το συνέδριο απευθύνεται σε:
 • Κυβερνητικά στελέχη,
 • Εκπροσώπους θετικών φορέων
 • Ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας
 • Προμηθευτές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας
 • Επενδυτές
 • Στελέχη του τραπεζικού κλάδου που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών που ασχολούνται με την ασφάλιση ενεργειακών έργων
 • Στελέχη επιχειρήσεων κατασκευής ενεργειακών έργων
 • Συμβούλους
 • Εμπειρογνώμονες
Παρακαλούμε όπως βρείτε παρακάτω:

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
31 Οκτωβρίου 2011
Ώρα:
00:00