Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

TÜV AUSTRIA HELLAS: GRI Certified Training Programme – GRI Sustainability Reporting Process

20 Οκτωβρίου 2011 @ 00:00

20-21 Οκτωβρίου 2011
Ηράκλειο Κρήτης

Σε ποιους απευθύνεται:
  • Υπευθύνους Τμημάτων ΕΚΕ, Marketing, Sales, PR
  • Υπευθύνους Τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, Περιβάλλοντος, Ποιότητας, Υγείας-Ασφάλειας, Προμηθειών, Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Διευθυντές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Αναγνώστες Απολογισμών ΕΚΕ (ΜΚΟ, Οικονομικοί Αναλυτές, Κυβερνητικά Στελέχη, ΜΜΕ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Αξιολογητές ΕΚΕ)
Σκοπός:
Το πιστοποιημένο από το Global Reporting Initiative (GRI) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στη διάχυση σε διεθνές επίπεδο της γνώσης σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Έχει αναπτυχθεί ειδικά από τον οργανισμό GRI ως εργαλείο για τη ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ.

Περιγραφή:    
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI-G3 του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) και διενεργείται σε συνεργασία με τη Sustainable Development, πιστοποιημένο «Training Partner» του GRI στην Ελλάδα

Προαπαιτείται επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, απευθείας από το Διεθνή Οργανισμό GRI.

Για περιατέρω πληροφορίες: 210 522 0920 εσωτ. 130.

Πηγή: Semifind.gr.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
20 Οκτωβρίου 2011
Ώρα:
00:00