Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος λειτουργεί από την “Global Sustain ΑΕ Πάροχος Υπηρεσιών” (εφεξής “Global Sustain” ή “η Εταιρεία”).  Σε όλη την ιστοσελίδα, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι χρήσης”, “Όροι παροχής υπηρεσιών”, “Όροι”). Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που περιηγούνται, είναι πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέρουν σε περιεχομένο.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν αποκτήσετε πρόσβαση, περιηγηθείτε ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες Όροι θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά μόνο στους παρόντες Όρους.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στον τρέχοντα ιστότοπο υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους κατά καιρούς. Ενδέχεται να το κάνουμε αυτό για διάφορους λόγους, όπως για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές ή απαιτήσεις του νόμου, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές στις επιχειρηματικές πρακτικές. Η πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων Όρων θα δημοσιεύεται στο σχετικό τμήμα του ιστότοπου και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την πιο πρόσφατη έκδοση. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η έκδοση που ισχύει. Εάν οι αλλαγές περιλαμβάνουν ουσιώδεις αλλαγές που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για τις αλλαγές με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω του ιστότοπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, τότε συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους.

1. Όροι Ιστότοπου

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε ανήλικο εξαρτώμενο από εσάς μέλος σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο. Δηλώνετε επίσης ότι έχετε την ικανότητα να εκτελείτε νομικές πράξεις στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε επιτρέπεται, κατά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Η παραβίαση ή παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών που σας παρέχονται από την Εταιρεία.

2.Γενικές προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, ιδίως εάν δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιεχόμενό σας, ενδέχεται να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για να συμμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από εμάς. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους.

3. Διατάξεις για την περιήγηση και την ιδιότητας μέλους

Η περιήγηση στον ιστότοπο παρέχεται δωρεάν.

Για να γίνετε μέλος του δικτύου της Global Sustain, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του μέλους και της Global Sustain.

Η ιδιότητα μέλους στο δίκτυο Global Sustain δεν παρέχει στο μέλος κανένα δικαίωμα κατοχής ή ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προγράμματος, εικόνας, λογισμικού, εφαρμογής ή εξοπλισμού που διατίθεται από την Global Sustain σε οποιαδήποτε μορφή.

Ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής, το μέλος έχει για 1 (ένα) έτος (από την επίσημη συμφωνία και μετά) το δικαίωμα να διατηρεί στον ιστότοπο, στις σελίδες του, λογότυπο, εικόνα(ες), γραφικά, κείμενα, δελτία τύπου, έντυπα κ.λπ. αρχεία της επιλογής του και τα οποία υπόκεινται στους παρόντες όρους και στη συμφωνία μεταξύ της Global Sustain και του μέλους.

Στο τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου συνδρομής 1 (ενός) έτους όλες οι πληροφορίες, το υλικό, τα κείμενα, οι εικόνες, το λογότυπο, τα αρχεία γραφικών, οι προσωπικές σελίδες και οι σύνδεσμοι του μέλους θα αφαιρεθούν από τον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει προηγηθεί ανανέωση μεταξύ του μέλους και της Global Sustain ή νέα συμφωνία. Η Global Sustain θα ειδοποιεί το μέλος για τη λήξη της σύμβασης στις αρχές του τελευταίου μήνα και στις αρχές της τελευταίας εβδομάδας μέσω email ή τηλεφώνου. Το μέλος έχει το δικαίωμα να ανανεώσει την τρέχουσα ή να δημιουργήσει νέα συμφωνία.

Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να μην ανανεώσει ή να δημιουργήσει νέα συμφωνία τόσο με νέα όσο και με υφιστάμενα μέλη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους που καθορίζονται μόνο από την Global Sustain.

Εάν ένα μέλος ζητήσει τη λήξη της συμφωνίας μέλους με την Global Sustain, η Global Sustain δεν υποχρεούται να επιστρέψει στο μέλος το ποσό που του αναλογεί για την εναπομένουσα περίοδο μέλους.

Εάν η Global Sustain αποφασίσει να καταγγείλει τη συμφωνία με οποιοδήποτε μέλος, τότε επιστρέφει στο μέλος ποσό ανάλογο με την εναπομένουσα περίοδο μέλους. Η Global Sustain δεν ευθύνεται για κανενός είδους επιστροφή χρημάτων εάν η καταγγελία της συμφωνίας/μέλους οφείλεται σε παραβίαση των παρόντων όρων ή των όρων της συμφωνίας μέλους.

Η Global Sustain έχει επίσης το δικαίωμα να καθυστερήσει ή να αναβάλει την προβολή του υλικού ενός μέλους, εάν έχει παραβιαστεί οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους ή τους όρους της σχετικής συμφωνίας μέλους.

4. Τροποποίηση των Υπηρεσιών

Επιδιώκουμε πάντα να βελτιώνουμε την Υπηρεσία που έχουμε αναπτύξει και να σας παρέχουμε πλήρη λειτουργικότητα και χρηστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να προσθέσουμε νέα στοιχεία ή βελτιώσεις κατά καιρούς ή αντίστοιχα να αφαιρέσουμε ορισμένα στοιχεία. Αν αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας ως προς την Υπηρεσία, ενδέχεται να μη σας ενημερώσουμε για αυτές. Σε περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία και η διάδρασή σας με αυτή επηρεάζεται σημαντικά, θα σας ενημερώσουμε με δέοντα τρόπο (ενδεικτικά μέσω email ή με ειδοποίηση εντός της Εφαρμογής). Επιπλέον ενδέχεται να απαιτηθεί η πρόσκαιρη ή οριστική διακοπή της Υπηρεσίας μας.  Αντίστοιχα σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε πριν τη διακοπή, εκτός αν καταστάσεις, όπως λόγοι ασφάλειας, δεν μας το επιτρέπουν.

5. Ακρίβεια, πληρότητα και έγκαιρη ενημέρωση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

6. Τα Δικαιώματά σας υπό προϋποθέσεις

Η Global Sustain σας παρέχει μία παγκόσμια, προσωπική, χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της. Η άδεια αυτή παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης και απόλαυσης των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Συνεπώς, συμφωνείτε να μην:

 • χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή κανένα περιεχόμενο που περιέχεται στις Υπηρεσίες για αυτούσιους εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • αντιγράφετε, τροποποιείτε, διαβιβάζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο κανένα υλικό, εικόνα, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οποιοδήποτε προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας ή υλικής ιδιοκτησίας, το οποίο καθίσταται προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών, χωρίς να έχετε τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • εκφράζετε ή υπονοείτε ότι οποιαδήποτε δήλωση κάνετε έχει την έγκρισή μας,
 • χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που μπορεί να επέμβει, διαταράξει ή επηρεάσει αρνητικά τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 • ανεβάσετε ιούς ή επιβλαβή κώδικα ή με οποιονδήποτε τρόπο θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Υπηρεσιών.
 • χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ως δικό σας, χωρίς την άδειά μας.
 •  «αντικατοπτρίζετε» οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.
 • χρησιμοποιήσετε meta tags ή κώδικα ή άλλες συσκευές που αναφέρονται στην Global Sustain ή στις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σλόγκαν της Global Sustain) για να κατευθύνετε οποιοδήποτε πρόσωπο σε άλλη ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό.
 • τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παρέχετε περαιτέρω άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, αντιστρέψετε, αποκωδικοποιήσετε, αποδομήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή να ωθήσετε άλλους να το πράξουν.
 • δοκιμάσετε την ευαλωτότητα των Υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου μας.
 • ενθαρρύνετε ή προωθήσετε οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει τους Όρους αυτούς.

Μπορούμε να ερευνήσουμε και να λάβουμε κάθε νόμιμο μέτρο για να αντιμετωπίσουμε παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του λογαριασμού σας.

7. Σχόλια χρηστών, Κριτική και άλλες υποβολές

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας ή με δική σας πρωτοβουλία, μας στείλετε ορισμένες υποβολές (π.χ. ερωτήματα, ή εκδηλώσετε ενδιαφέρον να γίνετε μέλος), ή μας στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, δελτία τύπου, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω email, είτε ταχυδρομικά, είτε με άλλο τρόπο (συλλογικά, “Σχόλια”), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τα σχόλια που μας διαβιβάζετε. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε οποιαδήποτε σχόλια, (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο το οποίο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κρίνουμε ως παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή ότι παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείστε ότι είστε κάποιος άλλος από εσάς ή να παραπλανάτε με άλλο τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα επικοινωνίας (όπως email κ.λπ.) προκειμένου να λάβει σχόλια για τις Υπηρεσίες της.

8. Λάθη, Ανακρίβειες, Παραλείψεις

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να αφορούν περιγραφές, βιβλία, συγγραφείς, έτη, τοποθεσίες κ.λπ. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να διευκρινίζουμε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν πρέπει να θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

9. Υπερσύνδεσμοι

Ο ιστότοπος δύναται να παρέχει υπερ-συνδέσεις (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων, τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται μέσω του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εν λόγω τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων μερών. Η Global Sustain δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υπόλογη για τους όρους ή τις ενέργειες των εν λόγω τρίτων μερών.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από την Ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

Η Global Sustain δεν μπορεί -και δεν υποχρεούται- να παρακολουθεί την ασφάλεια των ιστότοπων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους, για τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεσμος στον ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τα τρίτα μέρη για τυχόν ερωτήματα ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες και να συμμορφώνονται με τους όρους των τρίτων μερών. Η Global Sustain μπορεί πάντα να ανακαλέσει οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο από τον Ιστότοπο.

10 . Όροι επί των σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το γραφικό λογότυπο και όλα τα άλλα ονόματα ή συνθήματα προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι κατατεθειμένα και αποτελούν νόμιμα εμπορικά σήματα της Global Sustain ή/και των προμηθευτών ή των δικαιοπαρόχων της, των συνεργατών, των μελών του δικτύου Global Sustain και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, απομίμηση ή χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Global Sustain ή του εκάστοτε κατόχου του εμπορικού σήματος.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των επικεφαλίδων σελίδων, των προσαρμοσμένων γραφικών, των εικονιδίων κουμπιών και των σεναρίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Global Sustain και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η μίμηση ή η χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Global Sustain. Όλα τα παραπάνω προστατεύονται από τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Global Sustain ή τρίτων (που χρησιμοποιούνται με ειδική άδεια) και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων και εταιρικές επωνυμίες ή λογότυπα που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, με εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή με άλλο τρόπο, δεν συνιστά ή υπονοεί έγκριση, χορηγία ή σύστασή τους από την Global Sustain. Η Global Sustain, σύμφωνα πάντα με την αρχή της καλής πίστης και με τη σχετική συναλλακτική δεοντολογία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία τους.

Εάν αντιληφθείτε παραβίαση είτε της δικής σας είτε της δικής μας επωνυμίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στέλνοντάς μας e-mail στη διεύθυνση info@globalsustain.org.

11. Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του ιστοτόπου πραγματοποιείται σύμφωνα με την Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων και την Πολιτική Cookies, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

12. Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που ορίζονται στους Όρους χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να προτρέψετε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, εθνικούς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) για να πσαραβείτε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, (ε) για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε, να προσβάλλετε, να βλάψετε, να δυσφημίσετε, να συκοφαντήσετε, να υποτιμήσετε, να εκφοβίσετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία, (στ) την υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών,  (ζ) τη μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου, (η) για τη συλλογή ή την παρακολούθηση προσωπικών πληροφοριών άλλων, (θ) για spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape, (ι) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, ή (ια) για την παρέμβαση ή την παράκαμψη των λειτουργιών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

13. Αποποίηση εγγυήσεων- Περιορισμός ευθύνης

Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς μπορούμε να καταργούμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να την ακυρώνουμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της υπηρεσίας, παρέχονται (εκτός εάν ρητά δηλώνεται από εμάς) “ως έχουν” και “ως διατίθενται” για τη χρήση σας, χωρίς καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή όρο οποιουδήποτε είδους, είτε ρητό είτε σιωπηρό. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι εργολάβοι, οι εσωτερικοί συνεργάτες, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διαφυγόντων κερδών, των διαφυγόντων εσόδων, των διαφυγόντων αποταμιεύσεων, της απώλειας δεδομένων, του κόστους αντικατάστασης ή οποιασδήποτε παρόμοιας ζημίας, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλως πως, που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που προμηθεύεστε μέσω της υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται διαθέσιμο με άλλο τρόπο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερώνονται για τη δυνατότητά τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

14. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Εταιρεία και τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές μας εταιρείες, τους εταίρους μας, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους εσωτερικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που υποβάλλεται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή εξαιτίας της παραβίασης από μέρους σας των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, ή της παραβίασης από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

15. Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα παραμένει εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελέσιμο μέρος της θα θεωρείται ότι έχει διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών. Η εν λόγω διαπίστωση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

16. Λήξη

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός και μέχρι έως να καταγγελθούν από εμάς. Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή εάν δεν συμφωνείτε πλέον με τους παρόντες Όρους.

Εάν κατά την αποκλειστική μας κρίση αποτύχετε, ή υποπτευόμαστε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

17.  Πλήρης Συμφωνία

Η παράλειψη εκ μέρους μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν, μαζί με τυχόν άλλες ιδιωτικές συμφωνίες (ιδιότητα μέλους), τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).

Τυχόν ασάφειες κατά την ερμηνεία των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος του συντάκτη.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από τους παρόντες Όρους.

19.Τροποποιήσεις στου Όρους Παροχής Υπηρεσιών

Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, αναρτώντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

20. Στοιχεία επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους θα πρέπει να απευθύνονται στο  info@globalsustain.org.

Τελευταία Τροποποίηση: 21/9/2022