ΑΒ: Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018

80 χρόνια τώρα παράγουµε αξία που πολλαπλασιάζεται

Δελτίο Τύπου

Για την υλοποίηση της Έκθεσης «∆ράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητα 2018», συνεργάστηκαν όλες οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. για την περίοδο αναφοράς της Έκθεσης (01.01.2018-31.12.2018). Η ∆ιεύθυνση Marketing έχει την ευθύνη για την επιµέλεια και υλοποίηση της έντυπης έκδοσης και των ψηφιακών εφαρµογών της.


Πηγή Άρθρου και Εικόνας: 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ