Ανακύκλωση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ακολουθεί σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Πιστεύει, ότι η ανάπτυξη της οικονομίας δεν πρέπει να έχει βλαπτική επίδραση στο οικοσύστημα και θεωρεί ευθύνη της να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Στόχος της είναι τόσο η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και της κοινωνίας, όσο και η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Συγκεκριμένα, θεωρώντας το ενδιαφέρον για το περιβάλλον πρωταρχική εκδήλωση πολιτισμού, άρχισε τη συνεργασία με το πρώτο και μοναδικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, την εταιρία ?Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.?. Στο εξής, η Τράπεζα θα αποστέλλει εκεί τον παλαιό ή κατεστραμμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, κλ.π., ο οποίος θα ανακυκλώνεται και συνεπώς θα αξιοποιείται.


Η Alpha Bank, που αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας, αναγγέλλει αυτήν τη ζωτικής σημασίας συνεργασία και υπόσχεται να συνεχίσει να συμπράττει στη διάδοση της οικολογικής συνειδήσεως με οργανωμένες δραστηριότητες και στο μέλλον.


Πηγή: http://www.alpha.gr/

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ