Αντιμετώπιση πυρκαγιών με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας

Την υλοποίηση έργου πληροφορικής, που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών ΟΤΕ, Byte και Satways για λογαριασμό της Πυροσβεστικής και της ΚτΠ ΑΕ ως Αναθέτουσας Αρχής. Με την εγκατάσταση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων στο Κέντρο Επιχειρήσεών του, το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τις πυροσβεστικές μονάδες τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού και ταυτόχρονα να παρέχει άμεση και διαρκή ενημέρωση στους πολίτες, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να συλλέγει και να αναλύει γεωγραφικά δεδομένα, που θα λαμβάνει από τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, ή ακόμα και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Με αυτόν τον τρόπο οι μονάδες του Πυροσβεστικού Σώματος θα έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση, μέσω smartphones, tablets και PND (Personal Navigation Device) σε κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις πυρκαγιές σε εξέλιξη και τα μέσα που είναι κοντινότερα στην εστία, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της κατάσβεσης.

Πέρα από την βέλτιστη αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων πόρων της, η Πυροσβεστική με το έργο αυτό θα αποκτήσει και ένα νέο σύστημα ενημέρωσης για το κοινό. Μέσω αυτού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από μια νέα διαδικτυακή πύλη και να λαμβάνουν, με SMS ή e-mail, ειδοποιήσεις και οδηγίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια πυρκαγιά.

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, ώστε να είναι σε πλήρη λειτουργία πριν από τη μεθεπόμενη αντιπυρική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
Η ΚτΠ ΑΕ, ως Αναθέτουσα Αρχή, συνέταξε την Διακήρυξη, πραγματοποίησε τη διαγωνιστική διαδικασία, συμβασιοποίησε το έργο και έχει υπό την παρακολούθησή της την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Την υλοποίηση ανέλαβε, έπειτα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, η ένωση εταιρειών ΟΤΕ – Byte – Satways. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Ειδοποιήσεων Πυρκαγιών» (ΟΠΣΣΔΔΕΠ). Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Π.Σ. και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.195.779,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Σχετικά με τον Όμιλο ΟΤΕ
Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη ΝΑ Ευρώπη. Προσφέρει το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, από σταθερή, κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης, μέχρι επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέα δίκτυα στην Ελλάδα με 1,2 δισ. ευρώ επενδύσεις την τρέχουσα τετραετία. O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις αναζητούν σύγχρονες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της ασφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των data center, του cloud και του Machine 2 Machine.

Σχετικά με την Byte
Η Byte, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000, η εταιρεία έχει καταγράψει δυναμική πορεία ανάπτυξης που υπογράφεται από διαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οι ισχυρές στρατηγικές συνέργειες της Byte με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς εξασφαλίζουν στους πελάτες της την πρόσβαση σε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που πρωταγωνιστούν διεθνώς.

Η Byte σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, με σημαντικές συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα που πιστοποιούνται από ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο ανεπτυγμένων λύσεων σε πελάτες από πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς. Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παρόχους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που υλοποιούν έργα υποδομής εδραιώνοντας την ψηφιακή λειτουργία του Δημόσιου Τομέα της χώρας.

Σχετικά με την Satways 
Η Satways, μια αμιγώς ελληνική & καινοτόμος εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) που επιτρέπουν στις Υπηρεσίες Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας, προστασίας κρίσιμων υποδομών (πχ. λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας) και ασφάλειας συνόρων να διαχειρίζονται πιο γρήγορα, αποδοτικά και πιο οργανωμένα τόσο τα καθημερινά περιστατικά όσο και περιπτώσεις κρίσης. Τα προϊόντα της Satways  περιλαμβάνουν εφαρμογές που επιτρέπουν διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, βέλτιστη διαχείριση πόρων, διαχείριση συμβάντων και αποστολής εντολών, διαχείριση συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας, καθώς και συστημάτων προσομοίωσης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Κοινός στόχος όλων των εφαρμογών είναι η συλλογή πληροφορίας από το πεδίο επιχειρήσεων με χρήση αισθητήρων, η δημιουργία, διάχυση και οπτικοποίηση της επιχειρησιακής εικόνας, η συνεργατική αντιμετώπιση, η άμεση επικοινωνία και καθοδήγηση του προσωπικού με αποτέλεσμα να παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, σε κάθε φάση διαχείρισης οποιουδήποτε περιστατικού από οποιονδήποτε συμμετέχων στο σωστό χρόνο και κατά συνέπεια να συντελείται δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ