ΔΕΠΑ Α.Ε.: Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. για τα έτη 2018 – 2019 αναδεικνύει το σύνολο των επιδόσεων και των πρωτοβουλιών μας πάνω σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας του GRI G4.

Πεδίο και χρονική περίοδος που καλύπτει η έκθεση.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη προσπάθεια της εταιρείας ΔΕΠΑ να αποτυπώσει τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητές της σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη χρονική περίοδο 2018 – 2019 (01/01/2018 – 31/12/2019).

Εφαρμογή του Global Reporting Initiative
Στόχος της έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών της ΔΕΠΑ σχετικά με τις πρακτικές υπεύθυνης λειτουργίας που εφαρμόζει. Η έκθεση έχει συνταχθεί βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4 «In accordance core».

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση
Για τη διευκόλυνση των Ενδιαφερόμενων Μερών της Εταιρείας, η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ www.depa.gr, ενώ σχετικά με τη δυνατότητα καταγραφής απόψεων και σχολίων διατίθεται ειδική ηλεκτρονική φόρμα προς συμπλήρωση. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης, αρμόδια είναι η ομάδα Ε.Κ.Ε. της Εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Μαρίνου Αντύπα 92, 141 21 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2701 000
e-mail: eke@depa.gr

Πηγή Άρθρου/Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ